ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις οποίες θα μειώνεται πολύ ο χρόνος που χρειάζεται για να βγει ένα συναινετικό διαζύγιο.

Μέχρι σήμερα, ο χρόνος αναμονής για τα συναινετικά διαζύγια ξεπερνούσε το ένα έτος. Με τη νέα ρύθμιση θα μπορεί να ολοκληρωθεί σε μισή ώρα, χωρίς να χρειαστεί από τους ενδιαφερόμενους να παραστούν σε δικαστήριο. Όλη η διαδικασία θα γίνεται παρουσία συμβολαιογράφου.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, με τις νέες ρυθμίσεις που προωθούνται με συμβολαιογραφική πράξη θα ορίζονται και  θα συμφωνούνται θέματα επιμέλειας των τέκνων, επικοινωνίας των διαζευγμένων γονέων αλλά και της διατροφής.

Κρίσιμο είναι το σημείο των νέων ρυθμίσεων που επιβάλλει να παρίσταται συνήγορος και για τις δύο πλευρές ώστε να υπάρχει πλήρης προστασία και συμβουλευτική υποστήριξη σε νομοθετικά θέματα τα οποία αυτονοήτως υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις.