ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατροπές σε εμπορικά καταστήματα, φούρνους, φαρμακεία, φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, πρατήρια και εταιρείες εμπορίας υγρών καυσίμων φέρνει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που υιοθετεί συστάσεις του ΟΟΣΑ για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά.

Ειδικότερα, κύρια αλλαγή που αφορά τους καταναλωτές αλλά και τις χιλιάδες των εμπορικών καταστημάτων είναι εκείνη σε σχέση με το καθεστώς των προσφορών περιορισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών κ.λπ. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 16 επιτρέπονται όλο τον χρόνο οι προσφορές ειδών, εφόσον αυτά δεν ξεπερνούν το 50% του συνόλου των διατιθεμένων σε κάθε κατάστημα.Παράλληλα δίνεται το δικαίωμα στους αντιπεριφερειάρχες, έπειτα από γνώμη των δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας περιφερειακής ενότητας, να ορίζουν μια περίοδο προσφορών ανά δύο έτη, με μέγιστη χρονική διάρκεια ενός μήνα, κατά την οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.

Αλλαγές έρχονται και στην αγορά άρτου με το άρθρο 18 του νομοσχεδίου. Πιο συγκεκριμένα, δίνει το δικαίωμα εμπορικής χρήσης των όρων «παραδοσιακό αρτοποιείο», «παραδοσιακός άρτος» ή «παραδοσιακός φούρνος» σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα αρτοποιεία των οποίων ο άρτος παράγεται με την ακόλουθη διαδικασία: επιλογή των πρώτων υλών, ζύμωμα της ζύμης χωρίς αυτή να έχει προηγουμένως καταψυχθεί, εξέλιξη της ζύμης μέχρι την πλήρη μορφοποίησή της και την έψηση του άρτου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η διαφοροποίηση των φούρνων από τα πρατήρια και τα άλλα σημεία πώλησης ψωμιού.ethnos.gr