ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης μακροχρόνια ανέργων για 4.000 θέσεις εργασίας του «Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας αναρτήθηκε από τον ΟΑΕΔ καθώς και ο Πίνακας Αποκλεισμένων για το ίδιο Πρόγραμμα.

Διαβάστε περισσότερα στο toxrima.gr