ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο, κατόπιν δημοπρασίας εντόκων γραμματίων, διάρκειας έξι μηνών.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97% ενώ οι προσφορές υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (1,25 δισ. ευρώ) κατά 1,3 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου, στις 12.00 το μεσημέρι.