ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συγκαλείται γενική συνέλευση των μελών της ένωσης για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας TESOL Macedonia Thrace Northern Greece , την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου και ώρα 8 το βράδυ στο χώρο του CITY College, Λέoντος Σοφού 3, με σκοπό την διαδικασία έγκρισης των πεπραγμένων και την έγκριση της οικονoμικής έκθεσης του έτους 2015 – 2016.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του 50% +1 των μελών, η συγκέντρωση θα επαναληφθεί την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, στις 18:15, στην αίθουσα Bisel του ACT.»