ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση με την οποία ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε ζητήσει τον Ιούνιο του 2014 την ακύρωση της απόφασης του τότε Υπουργού Πολιτισμού, Πάνου Παναγιωτόπουλου, η οποία προέβλεπε απόσπαση και επανατοποθέτηση των μνημείων στο Σταθμό Βενιζέλου μετά την κατασκευή του σταθμού. Το ΣτΕ έκρινε με βάση τα στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί και ληφθεί υπόψη από τον  τότε Υπουργό, Π. Παναγιωτόπουλο.

Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της παραπάνω αίτησης στο ΣτΕ εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και η εκκρεμότητα μέχρι την έκδοση της απόφασης από το ΣτΕ σε καμία περίπτωση δεν προκάλεσε καθυστέρηση στο ήδη σταματημένο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες σκόπιμης παραπληροφόρησης του κοινού.

Η υπουργική απόφαση που αποτέλεσε αντικείμενο της δίκης στο ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015, έχασε τη σημασία της, γιατί στο μεταξύ ξεπεράστηκε από νεότερη γνωμοδότηση του ΚΑΣ και από την απόφαση του μετέπειτα Υπουργού Πολιτισμού, Αριστείδη Μπαλτά, η οποία εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2015.

Έτσι, η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ (υπ’ αριθ. 2611/2016) δεν επιφέρει καμία αλλαγή στη δρομολογημένη, πλέον, λύση (κατασκευή του Σταθμού Βενιζέλου χωρίς απόσπαση των αρχαιοτήτων), η οποία είναι και κοινά αποδεκτή από τα συναρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού και Υποδομών, την Αττικό Μετρό Α.Ε. και τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η ισχύουσα υπουργική απόφαση («απόφαση Μπαλτά»), προβλέπει την κατά χώρα διατήρηση στο Σταθμό των αρχαιοτήτων για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, που συνίσταται στη διαφύλαξη και προστασία της αυθεντικότητας του μοναδικού μνημειακού συνόλου για την παγκόσμια κληρονομιά.

Οι μελέτες των επιστημόνων και ειδικών της Αττικό Μετρό Α.Ε. και του Δήμου Θεσσαλονίκης που ακολούθησαν, απέδειξαν ότι είναι δυνατό να κατασκευαστεί ο σταθμός Βενιζέλου χωρίς απόσπαση των αρχαιοτήτων και χωρίς υπέρμετρη χρονική καθυστέρηση ή υπέρογκη επιβάρυνση του κόστους κατασκευής. Αποδείχθηκε επίσης ότι μέχρι τότε δεν υπήρχε η αναγκαία πολιτική βούληση να αναζητηθεί τεχνική λύση αλλά παρουσιαζόταν (τεχνηέντως) ως αναπόδραστη η ανάγκη απόσπασης των αρχαιοτήτων για την κατασκευή του σταθμού.

Σήμερα, η κοινή βούληση των Υπουργείων Πολιτισμού και Υποδομών, η οποία αποτυπώθηκε στο μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αττικό Μετρό Α.Ε. που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2016 για την υλοποίηση της «απόφασης Μπαλτά», οδήγησε εν τέλει στην εξεύρεση της βέλτιστης τεχνικής λύσης (που πάντοτε υπήρχε), ώστε και ο σταθμός να κατασκευαστεί και οι αρχαιότητες να παραμείνουν κατά χώρα χωρίς την απόσπασή τους.