ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ΙΡΙΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των σχολών – δράσεων (Ωδεία, Σχολή χορού, εικαστικά και θεατρικά εργαστήρια, εργαστήρι πληροφορικής) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ), που εδρεύει στο Δήμο Παύλου Μελά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Ανακοίνωση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 έως και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση

Κατεβάστε την Αίτηση