ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη συνδιοργάνωση δράσεων για το πρώτο τρίμηνο του 2017 από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Διαβάζω για τους άλλους», ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, στη διάρκεια της 1ης τακτικής του συνεδρίασης, σήμερα, Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017.

Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν οργανωτικές συναντήσεις των ομάδων και εσωτερικά σεμινάρια εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση των δράσεων των εθελοντικών ομάδων της πόλης καθώς και την ενίσχυση του διαλόγου και της καινοτομίας.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Διαβάζω για τους άλλους» ιδρύθηκε το 2015, με στόχο την πρόσβαση όλων στην ανάγνωση, χωρίς διακρίσεις. Οι δράσεις της καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τον εμπλουτισμό της ακουστικής βιβλιοθήκης των τυφλών με ‘’βιβλία’’ που ηχογραφούν οι εθελοντές και την ανάπτυξη δράσεων ζωντανής ανάγνωσης σε χώρους γηροκομείων, ορφανοτροφείων και άλλων ιδρυμάτων φιλοξενίας παιδιών καθώς και για άτομα με αναπηρία και δυσκολίες κίνησης ή όρασης.