ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη και για δεκαπέντε μέρες στην νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν εργασίες τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας και στις δύο κατευθύνσεις της οδού.