ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

smartphone-kinito-tilefono

Την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω μιας απλής εφαρμογής από το κινητό τηλέφωνο προανήγγειλε χθες η υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρα Τζάκρη, μιλώντας στην εκδήλωση του Facebook με τίτλο «Boost your Business». Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στο νέο αδειοδοτικό πλαίσιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, υπογράμμισε ότι κεντρικό του μοχλό αποτελεί η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ).

Όπως η ίδια εξήγησε, η ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου αυτού Συστήματος σηματοδοτεί τη μετάβαση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων όλων των κλάδων της χώρας σε μια νέα εποχή όπου ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί μέσω μιας απλής εφαρμογής του τηλεφώνου του να ξεκινάει τη λειτουργία της επιχείρησής του.

Στο ηλεκτρονικό αυτό σύστημα θα μπαίνει όποιος επιθυμεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση, για να ενημερωθεί για ό,τι απαιτείται, ενώ ταυτόχρονα θα διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά τις διαδικασίες, θα παρακολουθεί την πορεία των αιτήσεων και θα έχει διαθέσιμο το αδειοδοτικό ιστορικό της επιχείρησής του.

Με το ΟΠΣ-ΑΔΕ οι διαδικασίες αδειοδότησης θα ακολουθούν τη φιλοσοφία του one-stop-shop αδειοδότησης που σχετίζεται με την «ενημερότητα» της δραστηριότητας και όχι απλώς τη μεμονωμένη άδεια.

Επίσης, μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ και ειδικότερα μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης θα γίνεται κάθε επικοινωνία μεταξύ δημόσιων αρχών ή προσώπων δημοσίου δικαίου, ιδίως με το ΓΕΜΗ, καθώς και κάθε επικοινωνία ιδιωτών με αυτές. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που θα περιέχονται στο ΟΠΣ-ΑΔΕ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκταση στην οποία η συγκεκριμένη πληροφόρηση είναι αναγκαία για την άσκηση ενός δικαιώματος και τον τυχόν απόρρητο χαρακτήρα αυτής. Η πρόσβαση μπορεί να είναι άμεση και χωρίς προϋποθέσεις ή να απαιτούνται προϋποθέσεις και εγκρίσεις ανάλογα με την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας και τον απόρρητο χαρακτήρα αυτής.

Αρχικά, οι ελάχιστες υπηρεσίες που θα διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος στους επιχειρηματίες είναι οι εξής:

  • Εγγραφή, ταυτοποίηση, αυθεντικοποίηση και ψηφιακή πιστοποίηση για πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη.
  • Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Δυνατότητα παρακολούθησης και ιχνηλάτησης των αιτημάτων.
  • Αναζήτηση στα περιεχόμενα και πληροφορίες της διαδικτυακής πύλης.
  • Λήψη χρονοσήμανσης για όλες τις κύριες αλλά και επιμέρους συναλλαγές.
  • Ενημέρωση με ηλεκτρονική αλληλογραφία.
  • Ειδική ηλεκτρονική φόρμα για τους εγγεγραμμένους, όπου θα μπορούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που τους αφορούν.
  • Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τα διαθέσιμα σχετικά για την αδειοδότηση ηλεκτρονικά μητρώα και διαδικτυακές πύλες.

Η κα Τζάκρη υποστήριξε στην παρέμβασή της πως η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων.