ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση οδού Νέστορος Τύπα (από την οδό Μερκουρίου έως την οδό Δελφών) και κοινοχρήστου χώρου», προχώρησε σήμερα, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια της 26ης τακτικής συνεδρίασης.

Μέσω του έργου επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη και ασφαλής κίνηση των πεζών, η διευθέτηση της στάθμευσης οχημάτων, η ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου μπροστά από το 82ο νηπιαγωγείο και του τμήματος στη συμβολή των οδών Μερκουρίου, Νέστορος Τύπα και Λεωφόρου Βασ. Όλγας, καθώς και η αντιμετώπιση της επιφανειακής απορροής των όμβριων υδάτων.

Οι επεμβάσεις που προβλέπονται είναι:

  • Επαναχάραξη του πεζοδρομίου από την πλευρά των οικοδομών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών, η κατασκευή ραμπών ΑμεΑ και η σύνδεσή τους με τον οδηγό όδευσης τυφλών
  • Δημιουργία θέσεων στάθμευσης εκατέρωθεν του οδοστρώματος
  • Δημιουργία δυο δημοτικών χώρων στάθμευσης στα άκρα του κοινόχρηστου χώρου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν η αυξημένες ανάγκες στάθμευσης
  • Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μπροστά από το νηπιαγωγείο
  • Διαπλάτυνση του πεζοδρομίου από την πλευρά του κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή με την οδό Δελφών, εξαιτίας των ογκωδών δέντρων που εμποδίζουν την κίνηση των πεζών
  • Επανασχεδιασμός του κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών Μερκουρίου, Νέστορος Τύπα και Λεωφόρου Βασ. Όλγας, ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση των πεζών και να δημιουργηθούν καθιστικοί χώροι

Επισημαίνεται ότι έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων, ενώ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, κατασκευάζονται νέες σχάρες απορροής και φρεάτια, που συνδέονται με το δίκτυο της ΕΥΑΘ.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2016, με προϋπολογισμό δαπάνης 385.000€.