ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Να εκμεταλλευτούν το χαμηλό κόστους δανεισμού και να αυξήσουν τις επενδυτικές δαπάνες καλεί τις αναπτυγμένες χώρες ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), προειδοποιώντας για τον κίνδυνο της «παγίδας» της χαμηλής ανάπτυξης.

Οι κυβερνήσεις, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, διαθέτουν επαρκή περιθώριο προκειμένου να τονώσουν τις επενδύσεις κατά 0,5% τα επόμενα 3-4 χρόνια, δίχως να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική τους πορεία.

Μία τέτοια εξέλιξη, συνεχίζει ο Οργανισμός, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης κατά 0,4% έως 0,6% του ΑΕΠ.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο ποσοστό δύναται να αυξηθεί κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, εφόσον η δημοσιονομική τόνωση υλοποιηθεί συντονισμένα, σε διεθνές επίπεδο.

Οι επιπτώσεις τέτοιων επιλογών, καταλήγει ο Οργανισμός, θα είναι μεγαλύτερες σε χώρες, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, όπου οι επενδύσεις βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.