ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το θέμα της αποδυνάμωσης των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Θεσσαλονίκης λόγω απόφασης για την ανεξήγητη μείωση των οργανικών θέσεων από 365 σε 266 φέρνει στη Βουλή η ανεξάρτητη βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Κατερίνα Μάρκου, με ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών.

Η εν λόγω απόφαση φαίνεται να ελήφθη χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση με τις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές και την υπηρεσία και χωρίς να συνεκτιμηθούν μια σειρά από σημαντικούς παράγοντες, όπως η αναλογία πυροσβεστών σε σχέση με τον αριθμό συμβάντων αλλά και κατοίκων, οι ιδιαιτερότητες της περιοχής ευθύνης και του νομού Θεσσαλονίκης γενικότερα αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή, που απαιτούν πολλές φορές την άμεση και καίρια παρέμβαση του πυροσβεστικού σώματος για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων.

«Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες παρουσίας και ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και, επί της ουσίας, κανένας πυροσβέστης δεν περισσεύει, ούτε είναι ‘ πλεονάζων’», τονίζει η βουλευτής, ενώ μια τέτοια μεγάλη αποδυνάμωση της πυροσβεστικής δύναμης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης θα έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις στο αίσθημα ασφαλείας των πολιτών, ιδίως στην ύπαιθρο.

Ρωτά, λοιπόν, με βάση ποια κριτήρια αποφασίστηκε η δραματική μείωση του προσωπικού, που οφείλεται η τεράστια απόκλιση ανάμεσα στην οργανική δύναμη της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών, όπως της Αττικής και της Αχαΐας και αν το υπουργείο προτίθεται να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση για την κατανομή του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Πιο αναλυτικά τα ερωτήματα που θέτει η βουλευτής:

«Επειδή μια τέτοια μεγάλη αποδυνάμωση της πυροσβεστικής δύναμης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης θα έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις στο αίσθημα ασφαλείας των πολιτών, ιδίως στην ύπαιθρο,

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

  • Με βάση ποια κριτήρια προχωρήσατε σε μια τέτοια δραματική μείωση του προσωπικού των πυροσβεστικών υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία;
  • Που οφείλεται η τεράστια απόκλιση ανάμεσα στην οργανική δύναμη της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών, όπως της Αττικής και της Αχαΐας;
  • Δεδομένων των προβλημάτων που αναμένεται να δημιουργήσει η εν λόγω μείωση προσωπικού στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, προτίθεστε να επανεξετάσετε άμεσα την απόφαση για την κατανομή του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες της περιοχής;»