ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο κ. Δημήτρης Μάρδας, βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκε τον Δήμο Δέλτα και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κ. Ευθύμιο Φωτόπουλο με τον οποίο συζήτησαν προβλήματα της περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης δίνοντας έμφαση στις δυο βιομηχανικές ζώνες, με τις οποίες είχε ασχοληθεί ο κ. Μάρδας ως υφυπουργός Εξωτερικών με την προβολή τους στο εξωτερικό.

%ce%9c%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%cf%82_

Επίσης ο κ.Μάρδας επισκέφθηκε τον Αλιευτικό Οστρακοπαραγωγικό Σύλλογο του Δήμου, όπου τέθηκε από τους ενδιαφερόμενους το πρόβλημα της αδειοδότησης των μυδοπαραγωγών , υπόθεση που εκκρεμεί περισσότερο από δέκα χρόνια.

Τέλος επισκέφθηκε τα τμήματα εκείνα του αναχώματος της περιοχής των ρυζοκαλλιεργειών, που παρουσιάζουν προβλήματα, λόγω διάβρωσης του εδάφους από τη θάλασσα. Για τον σκοπό αυτό επισκέφθηκε τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, κ. Ν. Φραγκισκάκη στον οποίο κατέθεσε γραπτό υπόμνημα, σχετικά με τις άμεσες παρεμβάσεις που οφείλουν να γίνουν με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών της εκεί περιοχής από το θαλασσινό νερό. Το υπόμνημα αυτό κοινοποιήθηκε και στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.