ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το έργο της αποχέτευσης και της επεξεργασίας λυμάτων στον οικισμό Μεσημερίου, ένα έργο «σημαντικής αξίας και σπουδαιότητας για τους κατοίκους του οικισμού», πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Θερμαϊκού στο Μεσημέρι, που είναι ο μοναδικός από τους οκτώ οικισμούς του Δήμου, που στερείται δικτύου αποχέτευσης, διαθέτοντας μόνο ιδιωτικούς βόθρους, οι οποίοι πολλές φορές παρουσιάζουν διαρροές. Με την υλοποίηση του έργου θα  βελτιωθούν οι συνθήκες εξυπηρέτησης και υγιεινής των κατοίκων, οι οποίες έχουν υποβαθμιστεί λόγω της παλαιότητας των υφιστάμενων βόθρων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υπολειμμάτων των ακαθάρτων σε πρανή δρόμων ή κατοικιών εντός  του οικισμού, όσο και την κατά περίπτωση εμφάνιση δυσοσμίας.

«Το αποχετευτικό είναι ένα από τα βασικότερα έργα υποδομής για κάθε οικισμό και κρίνεται άκρως απαραίτητη η εκτέλεσή του, η οποία εκτός από επιτακτική είναι και επείγουσα», σημειώνεται σε ανακοίνωση του Δήμου. Όπως επεξήγεται, ο χώρος που επιλέχθηκε για την εγκατάσταση της Ε.Ε.Λ. (αγρ. 751)  βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, χαρακτηρισμένη Δ (πρωτογενούς τομέα) και αποτελεί τη μοναδική δημοτική ιδιοκτησία που καλύπτει πλήρως τους όρους εγκατάστασης Ε.Ε.Λ. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος, πέραν των άλλων δύο θέσεων (636 και 616) που κρίθηκαν ακατάλληλες με πολύ χαμηλή αξιολόγηση, ερεύνησε και τις περιπτώσεις αγοράς ή ανταλλαγής με κάποιες άλλες  ιδιωτικές εκτάσεις που απέβησαν άκαρπες, ενώ συνάντησε και την αρνητική θέση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με το σκεπτικό  ότι εφόσον ο Δήμος έχει ακίνητο που πληροί τις προδιαγραφές υλοποίησης του έργου δεν προκύπτει η δημόσια ωφέλεια αγοράς ή ανταλλαγής εκτάσεων. Η επιλογή του χώρου στο αγροτεμάχιο 751 και της τεχνολογίας των εγκαταστάσεων έγινε ως η πλέον βιώσιμη οικονομικά – περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτή εναλλακτική λύση, καθώς ο χώρος αυτός διατρέχει ομαλή κλίση, δεν απαιτεί έργα διαμόρφωσης αναγλύφου, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο σε έκταση από τα δύο άλλα οικόπεδα και θεωρείται βέλτιστη, σύμφωνα με τα οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που θέτει η κείμενη Νομοθεσία.

Για το έργο της αποχέτευσης ο Δήμαρχος Θερμαϊκού κ. Γιάννης Μαυρομάτης δήλωσε: «Με γνώμονα τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών του Μεσημερίου και τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις , στηριζόμενοι πάντα στην κοινή λογική και στην ισχύουσα νομοθεσία, η Διοίκηση του  Δήμου μας, ολοκλήρωσε ήδη τη μελέτη της αποχέτευσης του Μεσημερίου και υποβάλλουμε το σχετικό φάκελο για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση του έργου. Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, έχει   σκοπό  να καλυτερεύσει την ποιότητα ζωής των πολιτών  και να βελτιώσει τις συνθήκες  εξυπηρέτησής τους».