ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση χώρων πρασίνου – οδικού δικτύου και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των υπαίθριων χώρων στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου», προχώρησε τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια της 26ης τακτικής του συνεδρίασης.

Η σχετική μελέτη ανάπλασης αποβλέπει στην αναβάθμιση των υπαίθριων χώρων των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με πλακοστρώσεις, ως επί το πλείστον στην περιοχή όπου βρίσκεται η πλατεία της Εκκλησίας, συντηρήσεις σε όλη την έκταση των Κοιμητηρίων, καθώς και τη διαμόρφωση των συστημάτων διαχείρισης ομβρίων υδάτων, ύδρευσης και άρδευσης.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2016, με προϋπολογισμό 6.188.000€, ποσό που προκύπτει από τα έσοδα των Κοιμητηρίων, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για συντηρήσεις και επισκευές που πραγματοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο.

Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης αφορά στις υδραυλικές εργασίες που προβλέπονται για την οικολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και συγκεκριμένα στην αντικατάσταση του υφιστάμενου παλαιού δικτύου ύδρευσης -άρδευσης, με νέο.

Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή ενός δικτύου συλλογής των ομβρίων υδάτων που απορρέουν από τα Κοιμητήρια, το οποίο θα καλύψει μέρος των αρδευτικών αναγκών των χώρων πρασίνου. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται οι έντονες υψομετρικές διαφορές στο χώρο, ώστε να γίνεται εξοικονόμηση νερού και οικολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και μείωση των πλημμυρικών φαινομένων, δεδομένου ότι στην περιοχή δεν υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων.

 

 

(φωτο αρχείου)