ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής του Εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) έως και την 28η Φεβρουαρίου αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο λόγος είναι η ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής από τους υπόχρεους του Εντύπου Ε11. Να σημειωθεί πως το έντυπο αφορά κάθε μισθωτό ο οποίος συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου και δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής του σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση.