ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολόγησης της ρόδας στην πλατεία Συντάγματος. Ο έλεγχος διενεργήθηκε από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας το απόγευμα της Τρίτης και χρειάστηκε η συνδρομή της αστυνομίας καθώς το συνεργείο αρνήθηκε να συνεργαστεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΠΕ για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, κλήθηκαν οι υπεύθυνοι σε παροχή γραπτών εξηγήσεων, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Όπως επισημαίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία, οι εργοδότες υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των Επιθεωρητών Εργασίας κατά τον έλεγχο. Στον εργοδότη που αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.

Το Σ.ΕΠ.Ε θα συνεχίσει να παρεμβαίνει ώστε να διασφαλίσει ότι, υπό οποιαδήποτε περίσταση, δεν θα γίνει καμία έκπτωση στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.