ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

To 2016, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 3.670 ερωτήματα – καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών.

Η ανάλυσή τους είναι:

Α/Α Κατηγορία   Αριθμός Ποσοστό
1 Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος   966 26,32
  Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 784    
  Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας 96    
  Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος 56    
  Πάροχοι νερού 26    
  Φυσικό Αέριο 4    
2 Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις   798 21,74
3 Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών   358 9,75
4 Πωλήσεις από απόσταση   306 8,34
5 Κακή παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες   180 4,90
6 Τουριστικές υπηρεσίες   138 3,76
7 Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες   128 3,49
8 Δημόσιες υπηρεσίες – Υπηρεσίες ΟΤΑ   112 3,05
9 Ακατάλληλα τρόφιμα   90 2,45
10 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές   82 2,23
11 Ινστιτούτα – Γυμναστήρια   80 2,18
12 Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών   76 2,07
13 Προκαταβολές   66 1,80
14 Ασφαλιστικές υπηρεσίες   62 1,69
15 Λοιπές καταγγελίες   46 1,25
16 Ενοίκια – Κοινόχρηστα   42 1,14
17 Αυξήσεις τιμών   26 0,71
18 Φάρμακα- υγεία   26 0,71
19 Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων)   18 0,49
20 Εισπρακτικές εταιρίες   14 0,38
21 Νοθεία – Κλοπή καυσίμων   14 0,38
22 Εκπτώσεις   12 0,33
23 Πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος   12 0,33
24 Σούπερμάρκετ   10 0,27
25 Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικής Ζωής   6 0,16
26 Χαράτσι Χαλκιδικής   2 0,05
ΣΥΝΟΛΟ 3.670 100,00

 

 

Μέσα στο 2016, δεχτήκαμε 536 καταγγελίες, 2.522 παράπονα, 612 ερωτήματα καταναλωτών.

Πρέπει να τονίσουμε ότι από το σύνολο των 3.670 ερωτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών, μόνο το 14,60% κατατέθηκε, από μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Το υπόλοιπο 85,40 % κατατέθηκε, από καταναλωτές, που «ανακάλυψαν» το ΚΕ.Π.ΚΑ., όταν είχαν προσωπικό πρόβλημα, το χρησιμοποίησαν, για συμβουλές, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν να το στηρίξουν, με το να γίνουν μέλη.

Το 92,54 % των καταγγελιών επιλύθηκαν, υπέρ των καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους προμηθευτές. 40 καταγγελίες δεν επιλύθηκαν, λόγω ελλιπών, ή ψευδών στοιχείων, που προσκόμισαν οι καταναλωτές, ή λόγω αδράνειας των μηχανισμών ελέγχου της Πολιτείας, ή λόγω υπερβολικών απαιτήσεων των καταναλωτών. 2 καταγγελίες παραπέμφθηκαν, στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, οι οποίες αποφάσισαν υπέρ του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 101.656,14 ευρώ. Αναλυτικά από:

 • Χρέη που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 40.856,90 ευρώ
 • Αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα: 24.050,86 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 9.000,00 ευρώ
 • Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 8.476,94 ευρώ
 • Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 5.524,96 ευρώ
 • Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 4.731,64 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας: 2.170,00 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: 1.636,00 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 1.538,62 ευρώ
 • Επιστροφές προκαταβολών: 1.500,00 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 1.116,20 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από κακή εξυπηρέτηση από ελεύθερους επαγγελματίες: 999,90 ευρώ
 • Αποζημιώσεις, από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές: 54,12 ευρώ

 

Τέλος, στα χρηματικά ποσά, που κέρδισαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αποζημιώσεις, με τη μεσολάβησή μας, πρέπει να προσθέτουμε κάθε χρόνο και περίπου 3.000.000 ευρώ, που αφορούν το «χαράτσι» της Χαλκιδικής, για 55.000 οικογένειες – κατόχους β’ κατοικίας, στο Νομό Χαλκιδικής, το οποίο καταργήθηκε, από 1/1/2008, έπειτα από αγώνες χρόνων του ΚΕ.Π.ΚΑ.