ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Φαίνεται πως οι μνηστήρες για τον ΔΟΛ είναι πολλοί.

Όπως μαθαίνουμε, ιστορικός εκδότης επιδιώκει να μετάσχει στην προσπάθεια διάσωσης του συγκροτήματος εκπροσωπώντας μάλιστα, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης του, ευρύτερα επιχειρηματικά συμφέροντα που έλκουν την καταγωγή τους από το Κέντρο.

Το θέμα φέρνει στο φως η εφημερίδα «Δημοκρατία», χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία για το ποιον εκδότη εννοεί, παρά μόνο περιγράφοντας τον ως «οικόσημο» όπως γράφει χαρακτηριστικά, του «ανδρεοπαπανδρεισμού».