ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

diakopi-nerou

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι το Σάββατο/Κυριακή 12/13 Νοεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθούν εργασίες  ύδρευσης  λόγω  των  έργων του  ‘’ΜΕΤΡΟ» στην περιοχή Αλλατίνη (Κανελλοπούλου).

Οι εργασίες αφορούν στην 1η  σύνδεση του αγωγού μεταφοράς ύδατος Φ300, με παρακαμπτήριο  αγωγό. Λόγω των ανωτέρω εργασιών, θα υπάρξουν πιθανά προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή του ‘’Αι Γιάννη»  του Δήμου Καλαμαριάς κατά το χρονικό διάστημα:

Σάββατο ώρα 13:00 έως Κυριακή ώρα 08:00 π.μ.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι απολύτως απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης λόγω έργων ΜΕΤΡΟ και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό μικρότερη όχληση των καταναλωτών στην ανωτέρω περιοχή, τους οποίους η ΕΥΑΘ ευχαριστεί για την κατανόηση.