ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προθεσμία μέχρι τις 22 Μαρτίου δόθηκε στους αντιπεριφερειάρχες της χώρας για να ορίσουν τις ημερομηνίες για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις.

Οι αντιπεριφερειάρχες έχουν το δικαίωμα να μοιράσουν ελεύθερα τις 30 ημέρες των ενδιάμεσων εκπτώσεων, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της εκάστοτε περιοχής θα πρέπει να συζητήσουν με τους εμπορικούς συλλόγους και τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απόφαση εντός της προθεσμίας από τους φορείς την απόφαση θα μπορεί να την πάρει ο κάθε αντιπεριφερειάρχης.