ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

mouseio-akropolhsΜε τη δεύτερη φορά κρίθηκε νόμιμο, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το προεδρικό διάταγμα για τον οργανισμό του Μουσείου Ακρόπολης, καθώς και η σύσταση 34 θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αντίθετα δεν κρίθηκε νόμιμη η πρόβλεψη για τη σύσταση 15 θέσεων συμβασιούχων, απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το επίμαχο διάταγμα προβλέπει τη σύσταση 248 θέσεων εργασίας, από τις οποίες οι 34 είναι θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των οποίων οι 20 αφορούν ειδικότητες αρχαιολόγων, μουσειολόγων, μουσειοπαιδαγωγών, αρχιτεκτόνων μηχανικών και μηχανικών πληροφορικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οι 14 αναφέρονται σε συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

Από την άλλη οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν μη νόμιμη τη σύσταση 25 θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών, περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης.Πρωτο Θέμα