ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά την απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα με απόλυτα ποσά (τέλη Δεκεμβρίου 2016).

Αναλυτικότερα τα ποσά απορρόφησης κοινοτικής συνδρομής (σε εκ.€):

Κεντρική Μακεδονία     98,09

Αττική   72,2

Δυτική Ελλάδα 42,88

Αν. Μακεδονία και Θράκη   31,84

Κρήτη   27,4

Θεσσαλία   26,88

Ήπειρος   22,21

Πελοπόννησος    21,0

Δυτική Μακεδονία   20,48

Βόρειο Αιγαίο   18,82

Ιόνια Νησιά   15,22

Νότιο Αιγαίο     8,61

Στερεά Ελλάδα   8,26