ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρατείνονται οι εγγραφές για το πρόγραμμα εκμάθησης Η/Υ με πιστοποίηση από τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου  2017. Για το παραπάνω χρονικό διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην έδρα της Κ.Ε.ΔΗ.Θ (Καρακάση 1, Πάρκο Κρήτης – Περιοχή Μαρτίου, τηλέφωνα 2310 313414 και 2310 317144) από τις  08:00 έως και τις 20:00. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 36 ωρών, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 16/01/2017.

12592402_561466370686827_7197034265171054200_nΠαράλληλα, παρατείνονται οι εγγραφές για το πρόγραμμα εκμάθησης Η/Υ Μέσης και Τρίτης Ηλικίας, ως και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου  2017. Για το παραπάνω χρονικό διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκη (Κ.Ε.ΔΗ.Θ Καρακάση 1, Πάρκο Κρήτης – Περιοχή Μαρτίου, τηλέφωνα 2310 313414 και 2310 317144) από τις  08:00 έως και τις 20:00. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 24 ωρών, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 16/01/2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα τμήματα της Δευτέρας- Τετάρτης, ώρες 11-13, ή της Τρίτης- Πέμπτης, ώρες 9-11.