ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
φωτο eurokinissi.gr

Η ασφαλιστική ενημερότητα θα χορηγείται από τους εντασσόμενους φορείς στον ΕΦΚΑ (Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης). Ασφαλιστικά ενήμεροι είναι, όσοι δεν οφείλουν στο φορέα .
Όπως είναι γνωστό, οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδονται για λογαριασμό νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων που είναι υποκείμενα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή είναι κατά νόμο υπεύθυνοι νομικών προσώπων, σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο και Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για τη μεταβίβαση κινητής και ακίνητης περιουσίας, για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από ΔΟΥ, κ.λ.π..

Διαβάστε περισσότερα στο toxrima.gr