ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ÁÈÇÍÁ-ÌÅÔÑÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÇ ÐÁÑÅËÁÓÇ ÔÇÓ 25çò ÌÁÑÔÉÏÕ ÊÁÉ ÌÉÊÑÏÅÐÅÉÓÏÄÉÁ ÌÅ ÏÌÁÄÅÓ ÄÉÁÄÇËÙÔÙÍ (ICON PRESS / ÊÙÓÔÁÓ ÌÐÁËÔÁÓ)ÁÈÇÍÁ-ÌÅÔÑÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÇ ÐÁÑÅËÁÓÇ ÔÇÓ 25çò ÌÁÑÔÉÏÕ ÊÁÉ ÌÉÊÑÏÅÐÅÉÓÏÄÉÁ ÌÅ ÏÌÁÄÅÓ ÄÉÁÄÇËÙÔÙÍ<br />
(ICON PRESS / ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÓ ÍÉÊÏÓ)ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (EUROKINISSI/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ)ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÇ ÐÁÑÅËÁÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÅÔÅÉÏ ÔÇÓ 25çò ÌÁÑÔÉÏÕ<br /><br />(ICON PRESS / ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÓ ÍÉÊÏÓ)ΡΟΔΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΕΠΕΙΣΟΔΙΑ (EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)ΑΘΗΝΑ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)ΑΘΗΝΑ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)ΑΘΗΝΑ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)