ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Στη σημερινή συνάντηση των Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Βούλας Πατουλίδου και Φάνη Παπά  με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, συζητήθηκαν προτάσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης  για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου μεταφοράς μαθητών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας, τόσο η κ. Πατουλίδου όσο και ο κ. Παπάς εξέθεσαν αναλυτικά στον κ. Σκουρλέτη  συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές που θα βελτιώσουν τις σχετικές διαδικασίες του έργου της μεταφοράς μαθητών. Συγκεκριμένα κατέθεσαν αναλυτικές προτάσεις που αφορούν:

α)την παράταση των ενεργών δρομολογίων έως το τέλος του σχολικού έτους

β)τη νομοθετική εξαίρεση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών από τις διαδικασίες των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και διαπραγματεύσεων. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο, η κ. Πατουλίδου και ο κ. Παπάς πρότειναν τουλάχιστον την εξαίρεση των μαθητών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) από τις διαδικασίες των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και διαπραγματεύσεων, καθώς αφορούν δρομολόγια που παραλαμβάνουν κάθε μαθητή από το σπίτι του και όχι από προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης.  Ειδικότερα, για τους μαθητές ΣΜΕΑΕ έγινε πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 1 του Παραρτήματος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά το κόστος χρήσης των  ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων έτσι ώστε το ανωτέρω κόστος να προσαυξάνεται κατά 50%.

Η κ. Πατουλίδου τόνισε στον κ. Σκουρλέτη ότι “στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης υπάρχουν, σήμερα, περίπου 800 μαθητές, εκ των οποίων οι 148 είναι μαθητές ΣΜΕΑΕ, που δεν έχουν ενταχθεί σε ενεργά δρομολόγια και, είτε μένουν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε καθημερινά μεταφέρονται από τους γονείς τους. Το ψυχολογικό και οικονομικό κόστος που επιβαρύνει τις οικογένειες αυτών των μαθητών είναι πολύ μεγάλο και μάλιστα, οικογένειες που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, αναγκάζονται είτε να στερούν την απαιτούμενη εκπαίδευση από τα παιδιά τους, είτε να τα μεταφέρουν με δικό τους κόστος”.

Από τη μεριά του ο κ. Παπάς επισήμανε ότι “οι μαθητές που σήμερα μένουν εκτός δωρεάν μεταφοράς, είναι στην πλειονότητά τους μαθητές που εντάχθηκαν σε νέα δρομολόγια για τα οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Μια εκτίμηση του χρόνου συμβασιοποίησης ενός νέου δρομολογίου, είναι οι έξι μήνες, καθώς για αυτό το δρομολόγιο απαιτείται η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Αυτός ο χρόνος αφορά αποκλειστικά τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις δημοσίων συμβάσεων και δεν περιλαμβάνει το χρόνο καταγραφής του αιτήματος (από τη σχολική μονάδα στην αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης και έπειτα στις Υπηρεσίες της ΠΚΜ), ούτε τον χρόνο σχεδιασμού και κοστολόγησης του δρομολογίου”.

Ο κ. Σκουρλέτης από πλευράς του κατέστησε ξεκάθαρα τη βούληση του Υπουργείου Εσωτερικών να συνδράμει στη βελτίωση του έργου της μεταφοράς μαθητών και δεσμεύτηκε  ότι  θα μελετήσει προσεκτικά τις προτάσεις που κατέθεσαν η κ. Πατουλίδου και κ. Παπάς.