ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

magkriotis_papadopoulos

Συνάντηση της Κίνησης “Προοδευτικοί Πολίτες”  με τους Προέδρους του Βιοτεχνικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες.

Μετα τις συναντήσεις, τόσο ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, όσο και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλης Ζορπίδης, δήλωσαν, πως συμφωνούν με το πλαίσιο, οριστικής λύσης του προβλήματος των Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, που προτείνει η Κίνηση “Προοδευτικοί Πολίτες” για την Ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας.

Συμφώνησαν επίσης, ότι πρέπει από κοινού οι φορείς της πόλης και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να διεκδικήσουν από την Κυβέρνηση, μια ανάλογη λύση.

Από τη Διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Βαριάμης και ο Διευθυντής κ. Γιώργος Φιλιππίδης.

Από την Διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης συμμετείχε ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης Ζορπίδης.

Από την πλευρά της Κίνησης στις συναντήσεις συμμετείχαν, ο Γιάννης Μαγκριώτης, ο Κυριάκος Μερελής και ο Χρήστος Σιδηρόπουλος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κίνησης «Προοδευτικοί Πολίτες για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας «Η αστική συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης, εκτός από κάποιες εποχές, είναι κατά τεκμήριο, από τις καλύτερες της χώρας και σίγουρα, από τις πιο φθηνές, ακόμη και με τις σημαντικές αυξήσεις των τελευταίων χρόνων, λόγο της υψηλότερης επιδότησης , του ΟΑΣΘ και του εισιτηρίου, από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Συνέβαλλε στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης και η σπουδαιότητα της  φάνηκε στο πρόσφατο δεκαήμερο, μιας άγονης και αδιέξοδης αντιπαράθεσης, της κυβέρνησης με τον ΟΑΣΘ (Μετόχους και Εργαζόμενους).

Όμως, το καθεστώς λειτουργίας του ΟΑΣΘ, πρέπει να αλλάξει. Η αλλαγή των Αστικών Συγκοινωνιών, Θεσσαλονίκης και Αθήνας, έπρεπε να είχε γίνει, εδώ και πολλά χρόνια.

Πρέπει να αλλάξει και σε όλη τη χώρα, αφού από το 2019 τίθεται σε εφαρμογή και η σχετική Κοινοτική Οδηγία, που απελευθερώνει το καθεστώς των αστικών συγκοινωνιών και επιβάλει διεθνείς διαγωνισμούς.

Δυστυχώς όμως, όπως  φαίνεται, ούτε και η σημερινή κυβέρνηση, δεν έχει ως επιλογή, την αλλαγή του μοντέλου, που θα βελτιώσει τις υπηρεσίες, θα εξορθολογήσει τις δαπάνες και θα κρατήσει προσιτό το εισιτήριο.

Κυβέρνηση, μέτοχοι και εργαζόμενοι, με την αρωγή των τοπικών φορέων, πρέπει να βρουν την οριστική λύση, τώρα.

Διαφορετικά τα προβλήματα θα επανέρχονται οξύτερα, η πόλη θα δοκιμάζεται, η οικονομική και κοινωνική ζωή της θα πλήττεται.

Η συμφωνία, πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Ένα μεταβατικό στάδιο, δυο χρόνων εξορθολογισμού, επίλυσης συναινετικά, αν είναι δυνατόν, όλων των εκκρεμοτήτων και προετοιμασίας όλων των εμπλεκόμενων, για την μετάβαση στην νέα εποχή.

β) Την προκήρυξη, διεθνούς διαγωνισμού, για την ανάθεση των υπηρεσιών της αστικής συγκοινωνίας, σε έναν, ή περισσότερους ιδιωτικούς φορείς «ΠΑΡΟΧΟΥΣ», με σημαντική γνώση και εμπειρία του αντικείμενου, ανάλογα με τα πορίσματα της μελέτης, που θα εκπονηθεί, λαμβάνοντας υπ’όψιν, την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του ΜΕΤΡΟ και της επέκτασης του στην Καλαμάρια, μέχρι το 2020, όπως και τις αναγκαίες επεκτάσεις Δυτικά και προς το Αεροδρόμιο.

γ) Συγκρότηση Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής, για όλες τις Αστικές Συγκοινωνίες της χώρας, με δυο τμήματα, ένα στην Αθήνα και ένα στην  Θεσσαλονίκη, που θα παρακολουθεί την λειτουργία τους και θα αποφασίζει, μετά από προτάσεις των εμπλεκόμενων, για τα σημαντικά θέματα και φυσικά για την πολιτική του κομίστρου.

δ) Συγκρότηση Συμβούλιου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με την συμμετοχή των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης, των εργαζομένων και των παραγωγικών τάξεων, που θα σχεδιάζει την συγκοινωνιακή πολιτική της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και θα εποπτεύει, το σύνολο των μέσων μεταφοράς, σημερινών και μελλοντικών.

ε) Επιδότηση του εισιτηρίου και μειωμένο για τους ανέργους, Αμέα, μαθητές και φοιτητές, στρατιώτες  και κάθε κατηγορίας πολιτών, που έχουν αποδεδειγμένη ανάγκη υποστήριξης.

στ) Καθολική χρήση των νέων τεχνολογιών, για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και να διασφαλιστεί η διαφάνεια και ο έλεγχος, τόσο του Παρόχου των υπηρεσιών, όσο και των χρηστών.

Ο ΟΑΣΘ, μέτοχοι και εργαζόμενοι, πρέπει να προετοιμαστούν, αν θέλουν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό και να συνεχίσουν στο νέο πλαίσιο, την επιχειρηματική τους δραστηριότητα οι πρώτοι και την εργασία τους, οι δεύτεροι.

Οι φορείς της πόλης, να συνεργαστούν και να καταθέσουν τις σαφείς και ολοκληρωμένες προτάσεις τους.

Η κυβέρνηση, να αναλάβει τις δικες της ευθύνες, για την μεταβατική περίοδο και την οριστική λύση, αφήνοντας τα μικροπολιτικά παιχνίδια, που τα πληρώνει η πόλη, οι άνθρωποι και η οικονομία της».