ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης από κοινού με το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκπονούν το ερευνητικό έργο με τίτλο
«Διαμόρφωση Πρότυπου Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».
Το Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Αμπελοκήπων– Μενεμένης είναι ένα στρατηγικό σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας που αποσκοπεί στην διαμόρφωση καλύτερων και ασφαλέστερων συνθηκών διαβίωσης και μετακίνησης για όλους τους κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες του Δήμου ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην ανάπτυξη του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής αυτού.
Βασίζεται σε υπάρχουσες πρακτικές και λαμβάνει υπόψη του της αρχές του ενιαίου σχεδιασμού, της συμμετοχικής προσπάθειας και της αξιολόγησης.
Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό του.
Στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητη κρίνεται η συμμετοχή του κοινού και στην έρευνα ερωτηματολογίου που πραγματοποιείται σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων.
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπωθεί το προφίλ των
καθημερινών μετακινήσεων των κατοίκων του Δήμου για όλους τους σκοπούς μετακίνησης στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η μετάβαση στο σχολείο καθώς και η επιστροφή από αυτό .
Επιπρόσθετα, η έρευνα θα αναδείξει και τα τυχόν προβλήματα οδικής ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου όλων των ηλικιών .
Από την συλλογή των στοιχείων αυτών θα καταστεί δυνατός ο καθορισμός των στόχων που αφορούν στις παρεμβάσεις εντός
του Δήμου για βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών με όλα τα
μέσα μεταφοράς.
H διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου διαρκεί περί
τα 15 λεπτά.
Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε όλοι στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων του Δήμου και στη βιώσιμη ανάπτυξη .
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αφορά άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών .
Συνίσταται δε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για άτομα κάτω των 18 ετών να γίνει υπό την εποπτεία κάποιου γονέα ή κηδεμόνα .
Το ερωτηματολόγιο διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλα τα δημοτικά καταστήματα,ενώ σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να το συμπληρώσετε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.
https://www.surveymonkey.com/r/6THQDDT