ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εισοδήματα ύψους 75.759,38 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση και 18.281,39 ευρώ από άλλες πηγές δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης για το 2014, ενώ η σύζυγός του Αγγελική Παπάζογλου δήλωσε για το ίδιο έτος εισοδήματα ύψους 26.718,81 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Βουλής έχει καταθέσεις 444,91 ευρώ και η σύζυγός του 871,38 ευρώ.

Ο Ν. Βούτσης και η Αγγ. Παπάζογλου έχουν ποσοστά συμμετοχής σε δύο διαμερίσματα , σε τρία οικόπεδα, δύο μικρές αποθήκες, σε ένα πάρκινγκ ενώ ο Ν. Βούτσης έχει μικρά ποσοστά συμμετοχής σε πέντε αγροτεμάχια. Η Αγγ. Παπάζογλου κατέχει μετοχές στην εφημερίδα ΑΥΓΗ και Ι.Χ 1.600 κυβικών.