ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των δαπανών τους, στον τομέα του Τουρισμού για το 2017, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων, Σπύρος Πέγκας, στην εισήγησή του παρέθεσε τους άξονες στους οποίους στηρίζεται ο προγραμματισμός των δράσεων, τονίζοντας ότι το 2017, έχει χαρακτηριστεί από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως  «Παγκόσμιο Έτος της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης» (International Year of Sustainable Tourism for Development).

«Βασική προτεραιότητά μας, φέτος, είναι να μεγεθύνουμε το κοινωνικό μέρισμα της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης. Οι ενέργειες για τις δράσεις του τουρισμού στοχεύουν στην ενδυνάμωση των υποδομών, στην προσέλκυση επενδύσεων και στον εμπλουτισμό των τουριστικών υπηρεσιών της πόλης, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, στην ενίσχυση των συνεργασιών φορέων του τουρισμού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και στην προβολή της πόλης, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμισή της, ως τουριστικού προορισμού» ανέφερε ο Σπύρος Πέγκας και συμπλήρωσε:

«Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς υπηρεσιών στην ελληνική οικονομία και κινητήρια δύναμή της. Για την Θεσσαλονίκη, ειδικότερα, με τις συστηματικές και συντονισμένες ενέργειες και συνεργασίες του Δήμου, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, είχαμε τη δημιουργία ενός ισχυρού και εξειδικευμένου χαρτοφυλακίου πολιτικών και προϊόντων, βασισμένου στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής».

Η στρατηγική του Δήμου σχετικά με τις τουριστικές δράσεις βασίζεται στα παρακάτω:

Ενίσχυση και δημιουργία νέων τουριστικών υποδομών, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σχεδιασμό στοχευμένων πολιτικών σχετικά με το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, το Μετρό,  συνεργασίες με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την ανάδειξη και προβολή της πόλης μέσα από σημεία ενδιαφέροντος και νέες τουριστικές ζώνες αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων και ιδιωτικών κεφαλαίων με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς φιλοξενίας και παροχής υπηρεσιών

Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, με προτεραιότητες στη νέα επιχειρηματικότητα και στη χάραξη στρατηγικών για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα στο πλαίσιο της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» (Blue Growth), από την οποία προκύπτουν συνεργασίες με άλλα τμήματα της Διοίκησης του Δήμου, με γειτονικούς δήμους, καθώς και τρίτους φορείς με στόχο τη δυναμική στροφή της πόλης προς το θαλάσσιο μέτωπό της, σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας

Στήριξη της επιχειρηματικότητας του τουρισμού: Εδραίωση σταθερών πολιτικών και νέων προοπτικών για διαρκή ανάπτυξη και συμβολή στην τοπική οικονομία και κοινωνία και με στόχο να αποτελέσει η Θεσσαλονίκη την πρώτη στην Ελλάδα αναγνωρισμένη πόλη της Οικονομίας του Διαμοιρασμού (Sharing Economy), προς όφελος των δημοτών

Καινοτομία: Χάραξη ενιαίας στρατηγικής και κοινές δράσεις με φορείς όπως το ΑΠΘ, τα Επιμελητήρια και η «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας»

Ενθάρρυνση εναλλακτικών μορφών τουρισμού: Προώθηση νέων και παλαιότερων φεστιβάλ (6ο THESSALONIKI FOOD FESTIVAL,  6o Pride Θεσσαλονίκης, Open House 2017, Street Art Festival, 2ο Sience Festival, 3ο Φεστιβάλ Μυστηρίου «Mysticon»), «Κωδωνοφόροι», / Συμμετοχή στο World Tourism Cities Federation (WTCF), «άνοιγμα» στην αγορά της Κίνας και συμμετοχή σε δυναμικά δίκτυα πόλεων όπως το European Cities Marketing, θεματικός τουρισμός (ιστορικός – επετειακός, εκπαιδευτικός, γαστρονομικός, θρησκευτικός, τρίτης ηλικίας, υγείας κ.ά.)

Συνέργειες: Επικοινωνία με Δήμους εντός και εκτός Ελλάδας και συμμετοχή σε τοπικούς φορείς Τουρισμού αλλά και συνεργασίες με φορείς και ιδιωτικούς εταίρους (Υπουργείο Τουρισμού, Ίδρυμα Νιάρχος, ΟΛΘ, HELEXPO-ΔΕΘ, Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ κ.ά.)

Διαχείριση των επισκεπτών: Λειτουργία δύο τουριστικών  περιπτέρων  (info kiosks) στην πλατεία Αριστοτέλους και πλησίον του Βασιλικού Θεάτρου /  Εκδόσεις, θεματικά έντυπα, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, καταχωρήσεις στον Τύπο / Παράλληλη οργάνωση Fam trips (ταξιδιών εξοικείωσης) και Press Trips (δημοσιογραφικών αποστολών) από το εξωτερικό και την Ελλάδα

Προβολή της πόλης στο εξωτερικό και το εσωτερικό: Ενίσχυση της Διπλωματίας των Πόλεων με έμφαση στον εμπορικό και επενδυτικό τομέα, τον εκπαιδευτικό τουρισμό και με στόχευση στις λεγόμενες «ώριμες αγορές» (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία κ.ά.),  στις αδελφοποιημένες με τη Θεσσαλονίκη πόλεις (Λεμεσός, Κολωνία, Αγία Πετρούπολη) και στις αγορές που στρέφονται τουριστικά προς τη Θεσσαλονίκη (λ.χ. Άμστερνταμ, Πολωνία), με πρώτο προορισμό για το 2017, το Τελ Αβίβ, που παραμένει παραδοσιακά δυνατή αγορά για τη Θεσσαλονίκη. Η Διπλωματία των Πόλεων στο εσωτερικό στράφηκε ήδη προς την Καλαμάτα, τα Ιωάννινα, τη Βέροια, τη Νάουσα και την Καστοριά / Συνεργασία του Δήμου με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα τη πόλης και τη δράση «Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη (Study in Thessaloniki)

Συμμετοχή σε Συνέδρια και Διεθνή Δίκτυα Προώθησης τουριστικών προορισμών: Ένταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων «European Cities Marketing» με αντικείμενο την βελτίωση της τεχνογνωσίας σε θέματα προώθησης των Ευρωπαϊκών πόλεων / «Μέρες Θεσσαλονίκης»: Παρουσία της πόλης σε μαζικές εκδηλώσεις που προάγουν την αναγνωρισιμότητά της και καλλιεργούν το έδαφος για ανάπτυξη νέων συνεργασιών σε πολιτιστικό, οικονομικό, ιατρικό, εκπαιδευτικό  επίπεδο με εκπροσώπους δήμων και συναφών φορέων από πόλεις του εξωτερικού και της Ελλάδας, με αντίστοιχους εκπροσώπους από τη Θεσσαλονίκη

Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Οργανισμό Τουρισμού Χαλκιδικής, την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Marketing Θεσσαλονίκης στις παρακάτω Τουριστικές Εκθέσεις. Μεταξύ των προορισμών συμπεριλαμβάνονται το Τελ Αβίβ, το Βελιγράδι, το Βερολίνο, το Λονδίνο και το Παρίσι, καθώς και θεσμοθετημένες τουριστικές διοργανώσεις της πόλης όπως η PHILOXENIA, η DETROP και η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταξίδι Μπουτάρη στο Ισραήλ…

Η βραβευμένη τουριστική δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης, Διπλωματία των Πόλεων, συνεχίζεται μέσα στο 2017, με πρώτο σταθμό την αδελφοποιημένη πόλη του Τελ Αβίβ – Γιάφο στο Ισραήλ, στην οποία θα μεταβεί αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Δήμαρχο, Γιάννη Μπουτάρη, καθώς και τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων, Σπύρο Πέγκα, από τις 7 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2017.

Στο πλαίσιο της μετάβασης, ο Δήμαρχος θα παραστεί σε συναντήσεις με ομολόγους του αξιωματούχους και με λοιπούς αντίστοιχους φορείς, με στόχο την προβολή και προώθηση των δυνατοτήτων της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού International Mediterranean Tourism Market (IMTM), προάγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και πόλεων.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου για το 2017, περιλαμβάνει ακόμη αποστολές στη Βαρσοβία, από τις 5 έως τις 7 Απριλίου, και στο Άμστερνταμ, από 24 έως 26 Μαΐου.

«Το Τελ Αβίβ παραμένει παραδοσιακά μια δυνατή αγορά για τη Θεσσαλονίκη, λόγω της ιδιαίτερης πολιτιστικής σύνδεσης με την πόλη» τονίζει ο Σπύρος Πέγκας. «Η Ευρώπη, παραμένει αγορά – στόχος για την προώθηση της πόλης ως σημαντικό τουριστικό προορισμό. Με το σκεπτικό αυτό, λοιπόν, την ενίσχυση δηλαδή του ρεύματος τουριστών από τις λεγόμενες ώριμες αγορές, στη λίστα των επισκέψιμων πόλων προστέθηκαν ακόμη το Άμστερνταμ, η Βαρσοβία καθώς και η Βιέννη και η Μαδρίτη, για το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

»Η Πολωνία θεωρείται τουριστικά ανερχόμενος στόχος και συγκεκριμένα είναι η πέμπτη τουριστική αγορά για την Ελλάδα. Παρότι για τους Πολωνούς η χώρα μας κατέχει την πρώτη θέση για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, η Θεσσαλονίκη παραμένει σχετικά ανεξερεύνητος προορισμός. Μετά τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στην τουριστική έκθεση Grecka Panorama, τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, μπήκαν οι βάσεις για την παρουσίαση της πόλης σε τουριστικούς πράκτορες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς της Βαρσοβίας» καταλήγει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

Επισημαίνεται ακόμη ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα λάβει μέρος στην έκθεση τουρισμού IΤΤFΑ του Βελιγραδίου, από 23 έως 26 Φεβρουαρίου, με ξεχωριστή παρουσία και περίπτερο σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ενώ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει και στην έκθεση τουρισμού ΙΤΒ του Βερολίνου, από  8 έως 12 Μαρτίου, με ξεχωριστή εκδήλωση και παρουσία.