ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων του 5ου Περιβαλλοντικού Μαθητικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βιώσιμη Πόλη», ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, σήμερα, Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, στη διάρκεια της 2ης τακτικής συνεδρίασης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται για πέμπτη χρονιά με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορδελιού και Βερτίσκου (Κ.Π.Ε.) για τη διοργάνωση του περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού προγράμματος, στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία».

Μεταξύ των θεμάτων που προβλέπεται να απασχολήσουν τις σχολικές ομάδες που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, συγκαταλέγονται η δομή και λειτουργία της πόλης, η ποιότητα ζωής, το αστικό περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι και το παρελθόν, το παρόν και το βιώσιμο μέλλον.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών ανάμεσα στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, μαθητές, πολίτες και φορείς, για την επίτευξη της αειφορίας στην πόλη. Οι μαθητές μελετούν, κατανοούν και ερμηνεύουν, κρίνουν και αναλαμβάνουν δράση στο περιβάλλον το οποίο βιώνουν.

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, υποστηρίζονται ως προς το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό μέρος, από το Κ.Π.Ε. και τους αρμόδιους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της λειτουργίας του Δικτύου Ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των αναλυτών ελέγχου θαλασσινού νερού, καθώς και ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα ζωής της πόλης.