ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΚΕΔΗΘ – με πρωτοβουλία της προέδρου Μαρίας Πασχαλίδου – «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων-ΕΦΕΤ» συνολικής διάρκειας 10 ωρών.

Το πρόγραμμα αφορά σε χειριστές τροφίμων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Όλοι οι παραπάνω, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007, έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα «επιπέδου 1», υπό την αιγίδα του ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι δίνουν εξετάσεις στον ΕΦΕΤ για να αποκτήσουν βεβαίωση στην Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων η οποία ισχύει για πέντε χρόνια.

Το πρόγραμμα θα καλύψει πεδία όπως:
· Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
· Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
· Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
· Το εργασιακό Περιβάλλον, πρακτικές καθαρισμού
· Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
· Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Το συνολικό κόστος του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου και του παραβόλου των εξετάσεων, ανέρχεται στα 65 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων -ΕΦΕΤ» και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην έδρα της Κ.Ε.ΔΗ.Θ (Καρακάση 1, Πάρκο Κρήτης – Περιοχή Μαρτίου, τηλέφωνα 2310 313414 και 2310 317144) από τις 8:00 έως και τις 20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: Φωτοτυπία ταυτότητας και ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου αλλά και της εταιρίας και ΔΟΥ (οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα γνωρίζουν για να συμπληρώσουν τις αιτήσεις)

Μάθε παιδί μου και από μαγειρική…

Από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 έως και την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 θα πραγματοποιούνται εγγραφές για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΚΕΔΗΘ, «Προετοιμασία Επαγγελματιών Μαγείρων για την Απόκτηση Πιστοποιήσεων» συνολικής διάρκειας 20 ωρών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες της εστίασης με προϋπηρεσία πέντε ετών και άνω. Περιλαμβάνει πέντε θεωρητικές ενότητες, οι οποίες θα διδάσκονται δύο φορές την εβδομάδα σε τρίωρες συναντήσεις κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες 10:00-13:00. Το συνολικό κόστος των μαθημάτων ανέρχεται στα 150 ευρώ.

Στο πρόγραμμα, θα καλυφθούν πεδία όπως:
· Εισαγωγή στη μαγειρική, σύνθεση προσωπικού, τμήματα μαγειρείου
· ISO, HACCP, ΕΦΕΤ
· Κρύα ορεκτικά, ζεστά ορεκτικά, σαλάτες
· Τεμαχισμός, ανατομία,
· Σύνθεση εδεσματολογίου

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα «Προετοιμασία Επαγγελματιών Μαγείρων για την Απόκτηση Πιστοποίησης» και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην έδρα της Κ.Ε.ΔΗ.Θ (Καρακάση 1, Πάρκο Κρήτης – Περιοχή Μαρτίου, τηλέφωνα 2310 313414 και 2310 317144) από τις 8:00 έως και τις 20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ για μισθωτούς ή ΤΕΒΕ για ελεύθερους επαγγελματίες, Φωτοτυπία ταυτότητας και ΑΦΜ και ΔΟΥ (οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα γνωρίζουν για να συμπληρώσουν τις αιτήσεις)

φωτο Σάββας Αυγητίδης

ΚΑΠΑΝΙ φωτο Σάββας Αυγητίδης