ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν αναφερόμαστε βέβαια σε συμφωνία με τους δανειστές αλλά στο ότι ως υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού, συνυπέγραψε με τον  Επίτροπο της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φώτη Φωτίου το Μνημόνιο Συνεργασίας για θέματα αποδήμων.

Στο Μνημόνιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων φορέων των Κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου, δηλαδή της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, αφενός, και του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων, αφετέρου. Επίσης, προβλέπεται η συνεργασία τόσο σε επίπεδο ομογενειακών οργανώσεων, όσο και με αντίστοιχους αρμόδιους φορείς τρίτων χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ενεργοποίηση της Νεολαίας του Απόδημου Ελληνισμού, στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της εκμάθησης και διάδοσης της ελληνικής γλώσσας.