ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το πρόσφατο επίδομα στους χαμηλοσυνταξιούχους η κυβέρνηση τους το έδωσε για ψηφοθηρικούς λόγους, ενώ θα έπρεπε να το χορηγήσει στους ανέργους.

Αυτή είναι η εκτίμηση της πλειοψηφίας όσων συμμετείχαν στην πανελλαδική έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεων-ερευνών Interview, η οποία πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από τις 22-28 Δεκεμβρίου 2016.

Την ίδια στιγμή, οι ερωτώμενοι θέτουν επιτακτικά το ζήτημα της άμεσης στήριξης του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος υφίσταται και θα εξακολουθήσει να δέχεται απανωτά πλήγματα από την υλοποίηση των μνημονίων και της εκπορευόμενης από αυτά οικονομικής πολιτικής.

Ειδικότερα, σε ποσοστό 80% οι συμμετέχοντες στην έρευνα απαντούν πως το επίδομα από το πλεόνασμα έπρεπε να δοθεί στους ανέργους, ενώ μόλις το 20% εγκρίνει τη χορήγηση στους συνταξιούχους.

Αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης υλοποιήθηκε σε ποσοστό 89% για ψηφοθηρικούς λόγους, σε ποσοστό 9% επειδή οι συνταξιούχοι σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης ενώ ένα ποσοστό 2% δήλωσε δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Στην ερώτηση «εάν έπρεπε εσείς να αποφασίσετε πως θα κατανεμηθεί το πλεόνασμα, σε ποιους θα προτιμούσατε να πάει;», (μέχρι τρεις επιλογές από τους συμμετέχοντες στην έρευνα), το 67,9% των απαντήσεων αφορά στους ανέργους, το 52% στους απλήρωτους προμηθευτές του δημοσίου, το 38,6% στους πολίτες που έχουν κάνει τα χαρτιά τους για να πάρουν σύνταξη και δεν την έχουν λάβει ακόμη, το 33,4% στους χαμηλοσυνταξιούχους, το 26% στην αποπληρωμή του χρέους για να ελαφρυνθούν οι επόμενες γενιές, το 17,7% σε δημόσια έργα-δράσεις για να επωφεληθούν όλοι και το 10,1% αλλού χωρίς να διευκρινίζουν το που.

Η έρευνα αποτυπώνει και την βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ερωτώμενων (ποσοστό 88%) να στηριχθεί άμεσα ο ιδιωτικός τομέας, 6% ζητά να ενισχυθούν οι συνταξιούχοι-δημόσιοι υπάλληλοι και 6% δεν ξέρει-δεν απαντά.

Να σημειωθεί πως η σχετική έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τακτικών σφυγμομετρήσεων του δείκτη Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500), ο οποίος αποτυπώνει τις επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο του 2009.