ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έλυσε τον Γόρδιο Δεσμό. Επιτρέπει τις ανώνυμες εισφορές πολιτών προς τα πολιτικά κόμματα μέχρι το ποσό των 50 ευρώ. Οι δωρεές άνω των 500 ευρώ θα πρέπει να γίνονται μέσω Τραπεζών (σήμερα είναι μέχρι 1.500 ευρώ), όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία του χρηματοδότη.

Διαβάστε περισσότερα στο toxrima.gr