ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
φωτο Σάββας Αυγητίδης

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ, φωτο Σάββας Αυγητίδης

Ο δήμος Νέας Προποντίδας ετοιμάζει αναπλάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο στην Δημοτικής Κοινότητας Νέας Καλλικράτειας, αλλά και στο δυτικό Θαλάσσιο μέτωπο των Νέων Μουδανιών (φωτο Σ. Αυγητίδη-  ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ – Καλλικράτεια Χαλκιδικής)

Συγκεκριμένα, παρελήφθη από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Προποντίδας η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη που αφορά την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Καλλικράτειας. Πρόκειται για  ένα έργο που σύντομα θα ολοκληρωθεί η μελέτη του ώστε θα προχωρήσει η υλοποίησή του. Με τη συγκεκριμένη μελέτη θα γίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Ν.Καλλικράτειας από το ύψος της οδού Τρακατέλη μέχρι το λόφο στην… Κυανή Ακτή. Η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη του έργου “Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Δ.Κ. Ν.Καλλικράτειας” του Δήμου Νέας Προποντίδας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με το πρακτικό της υπ’ αρ. 4ης/2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου.

“Ανάπλαση Δυτικού Θαλάσσιου Μετώπου Ν.Μουδανιών”

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε και η μελέτη του έργου “Ανάπλαση Δυτικού Θαλάσσιου Μετώπου Ν.Μουδανιών”. Οι εργασίες που περιγράφονται στη μελέτη του έργου αφορούν στην ανάπλαση τμήματος του παραλιακού μετώπου Ν. Μουδανιών, από το άγαλμα των Χαμένων Πατρίδων έως το καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Αρχικά θα καθαιρεθεί η υφιστάμενη φθαρμένη πλακόστρωση και η επιφάνεια θα επιστρωθεί με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, και θα τοποθετηθούν νέα κράσπεδα. Επίσης, για τον επαρκή φωτισμό της περιοχής, θα τοποθετηθούν ιστοί φωτισμού από ειδικό υλικό ώστε να αποφευχθεί η διάβρωσή τους, και φωτιστικά σώματα ίδιου τύπου με τα υφιστάμενα, ενώ θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση βαφής σε  όλους τους διαβρωμένους υφιστάμενους ιστούς .

Η δαπάνη κατασκευής του έργου σύμφωνα με τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 247.900,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ν.Προποντίδας /φωτο Σάββας Αυγητίδης Καλλικράτεια