ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Διαγωνισμός 1 μαγευτικό 3ήμερο ταξίδι για 2 άτομα στη Νάουσα

Δημοσιεύθηκε στις στην Κατηγορία: Διαγωνισμοί

Μέγεθος κειμένου: α+ α-

ξενοδοχείο «Χ.Κ. 3-5 Πηγάδια» διαγωνισμός

Κερδίστε ένα μαγευτικό 3ήμερο ταξίδι (από 21 έως 23 Μαρτίου) για 2 άτομα στη Νάουσα, που περιλαμβάνει δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό, στο ξενοδοχείο «Χ.Κ. 3-5 Πηγάδια» και δώρο ένα γεύμα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου αξίας 60 ευρώ.

1.         Διοργανωτής του Διαγωνισμού είναι η «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε.-ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ», Φειδίου 14-16, 10678, Αθήνα, τηλ: 210-3634320.

Η διάρκεια του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί από την 05/02/2014 μέχρι την 15/03/2014 με την επιφύλαξη της παρ 14.

2.         Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα. Εξαιρούνται οι συνεργάτες της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε», καθώς και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού, και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Εάν ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγεί άλλος νικητής από τους επιλαχόντες, που ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την κλήρωση.

3.         Ο διαγωνισμός, απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν άνω των 18 ετών.

4.         Έγκυροι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι όσοι έχουν κάνει LIKE μέσα στο tab του διαγωνισμού που βρίσκεται στο facebook fan page μας. Οι συμμετέχοντες που έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία σωστά θα μπουν σε κλήρωση για την ανάδειξη ενός νικητή που θα κερδίσει ένα 3ήμερο (21–23.03.2014) ταξίδι για 2 άτομα στην Νάουσα,  που περιλαμβάνει δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο «Χ.Κ. 3-5 Πηγάδια» και δώρο ένα γεύμα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου αξίας 60 ευρώ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16.03.2014 παρουσία δικηγόρου και συνεργατών της εταιρείας. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όποιον θέλει να είναι παρών στην κλήρωση, αρκεί να πάρει τηλέφωνο και να δώσει το όνομά του έστω και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

5.         Ρητά διευκρινίζεται ότι ο νικητής θα μπορεί να πραγματοποιήσει τη διαμονή που κέρδισε στις ημερομηνίες που ορίζει ο διαγωνισμός. Ο κερδίζων στο διαγωνισμό, και ο/η συνοδός του, ταξιδεύουν με δική τους ευθύνη και όλα τα υπόλοιπα έξοδα, όπως έξοδα μετακίνησης και διατροφή, επιβαρύνουν τους ίδιους.

6.         Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στο site www.karfitsa.gr και στη σελίδα του στο Facebook.

7.         Ο νικητής θα πρέπει εντός 24 ωρών από τη διενέργεια της κλήρωσης να επικοινωνήσει με το site, και ειδικότερα με την κα. Αγάπη Κόρμπε στο τηλέφωνο 210-3634330, προκειμένου να κλείσει το ταξίδι του. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λπ.), για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων. Σε περίπτωση, που κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το βασικό νικητή, αυτός θα αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες. Εάν και πάλι δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό εντός χρονικού διαστήματος 24 ωρών, ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 2ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα, για τον οποίο το κατά τα ανωτέρω χρονικό διάστημα θα είναι διάρκειας επίσης 24 ωρών και ομοίως για τους επόμενους επιλαχόντες. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσμίες αναφορικά με το σύνολο των επιλαχόντων για οποιοδήποτε Δώρο ή η ανωτέρω αναβλητική αίρεση κατακύρωσης δεν ικανοποιηθεί εμπροθέσμως για το σύνολο των επιλαχόντων, το www.karfitsa.gr δικαιούται, κατά την κρίση της, να επαναλάβει τη διαδικασία της κλήρωσης, αποκλείοντας αυτή τη φορά το νικητή και τους επιλαχόντες.

8.         Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του Προγράμματος, ακόμα και σ’ αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.(β) λόγω κωλύματός του βάσει των οριζομένων στον όρο 2 στα πλαίσια των παρόντων. (γ) σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, που τάσσονται στους παρόντες όρους

Σε περίπτωση, που κάποιος από τους νικητές ακυρωθεί για κάποιον από τους παραπάνω λόγους, αυτός θα αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα και εάν και πάλι αυτός ακυρωθεί για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στο 2ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα και ομοίως για τους επόμενους επιλαχόντες .

9.         Τα Δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.

Για την αποδοχή του δώρου απαιτείται η συναίνεση του νικητή να δημοσιευθεί το όνομά του και η φωτογραφία του στο site www.karfitsa.gr που θα ανακοινώνει το αποτέλεσμα της κλήρωσης αλλά και για λόγους διαφήμισης και προβολής

10.       Το www.karfitsa.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και τον αριθμό αυτού με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

11.       Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του www.karfitsa.gr παύει να υφίσταται. Το www.karfitsa.gr δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων που δεν αναφέρεται ρητώς στα πλαίσια του παρόντος.

12.       Το www.karfitsa.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή. Ο νικητής υποχρεούται, κατά την παραλαβή των Δώρων, σε υπογραφή δήλωσης – συναίνεσης για παρουσία του σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός του και φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από το www.karfitsa.gr, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, παρέχει τη δυνατότητα στο www.karfitsa.gr να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου. Οι Συμμετέχοντες με την εγγραφή τους στο διαγωνισμό, συγκατατίθενται στη χρήση των οποιοδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κλπ), που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του Δώρου από το νικητή.

13.       Για σκοπούς άμεσα συναρτώμενους με την κλήρωση το www.karfitsa.gr επεξεργάζεται στοιχεία των συμμετεχόντων σ’ αυτήν. Ειδικότερα, το www.karfitsa.gr επεξεργάζεται τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο και την ηλικία των συμμετεχόντων, τα e-mail τους και τηρεί αρχείο με τα παραπάνω στοιχεία για τις ανάγκες μόνο του παρόντος διαγωνισμού.

14.       Το www.karfitsa.gr έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει την κλήρωση για σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα του. Σε περίπτωση διακοπής του διαγωνισμού, η υποχρέωση του www.karfitsa.gr περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του διαγωνισμού, με σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ή με όποιον άλλον πρόσφορο τρόπο. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης, ο διαγωνισμός θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

15.       Οι παρόντες όροι, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, θα είναι αναρτημένοι στο www.karfitsa.gr.

16.       Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.