ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

dimarxeio

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφάλισε την ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ. Η θετική γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους βοήθησε ώστε να δοθεί η ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ στο Δήμο, το συντομότερο. Εάν δεν κατάφερνε ο Δήμος να εξασφαλίσει την ασφαλιστική ενημερότητα κινδύνευαν να χαθούν ευρωπαϊκά προγράμματα 3,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, από τη Δευτέρα, ο Δήμος θα προχωρήσει στην υπογραφή των συμβάσεων των προγραμμάτων.