ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ελονοσία

«Τα κρούσματα ελονοσίας στον πληθυσμό των Ελλήνων αλλά και των προσφύγων αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου που λόγω θέρους γίνεται εμφανής. Το κύριο πρόβλημα είναι η απουσία συνεπούς πολιτικής υγείας για τους πληθυσμούς των προσφύγων, οι ανάγκες των οποίων καλύπτονται από την υπερπροσπάθεια των επιμέρους υπηρεσιών με προεξέχοντα τον ελληνικό στρατό» σημειώνει σε ανακοίνωση του ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και συνεχίζει «Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Υγείας κ. Μπασκόζου δημιουργήθηκαν «παράτυπες διαδικασίες αδειοδότησης» για το ιατρικό προσωπικό των Μ.Κ.Ο. Επιπλέον δεν υπάρχει συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο πολιτικής υγείας για τους πρόσφυγες. Το υπουργείο δεν έχει ορίσει πόσοι ιατροί και τι ειδικότητες είναι απαραίτητες για τον κάθε καταυλισμό. Δεν έχει οριοθετήσει τι είδους υπηρεσίες υγείας και πότε παρέχονται. Δεν έχει εκπονήσει πρόγραμμα πρόληψης και συστηματικών εμβολιασμών για τους πληθυσμούς αυτούς, οι οποίοι εμβολιάζονται με τρόπο τυχαίο και από άλλοτε άλλον. Οι υπηρεσίες του κράτους, του στρατού, των περιφερειών, των δήμων αλλά και οι εθελοντές -για τους παραπάνω λόγους- καλούνται καθημερινά να ανταπεξέρχονται σε αχρείαστες επιπλέον δυσκολίες και όλα αυτά υπό την αλαζονική ιδεολογική ομπρέλα που εύκολα χαρακτηρίζει ακραίο ή ξενοφοβικό όποιον διατυπώνει ορθολογικές παρατηρήσεις. Μέχρι σήμερα το υπουργείο υγείας δεν καταδέχτηκε να απαντήσει στο Δήμαρχο Λαγκαδά και στις ανησυχίες που διατύπωσε για την περιοχή του, μετά τη διαπίστωση κρουσμάτων στο χωριό Άγιος Βασίλειος, που ήταν απαλλαγμένος από ελονοσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για εμάς αυτό ήταν αναμενόμενο βέβαια αλλά παραμένει απαράδεκτο όπως και η έλλειψη σαφούς πολιτικής υγείας για τους πρόσφυγες. Τέλος, θα πρέπει να απαντηθεί αν οι τοποθεσίες των καταυλισμών προσφύγων που βρίσκονται στο Δήμο Λαγκαδά είναι οι ενδεδειγμένες ή όχι λόγω της γειτνίασης με περιοχή που προστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar. Αναμένοντας ( ματαίως;) απάντηση» καταλήγει και επισυνάπτει το εξής έγγραφο του υπουργείου υγείας:

ΘΕΜΑ: «Πρόσθετα μέτρα πρόληψης μετάδοσης ασθενειών από τους διαβιβαστές»

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.24708/31-3-2016 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2016» (Α.Δ.Α. 6ΗΖΝ645ΦΥΟ-02Γ).

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετ. εγκυκλίου και στο πλαίσιο πρόληψης μετάδοσης ασθενειών από τους διαβιβαστές, κρίνουμε σκόπιμο να αποφεύγεται η δημιουργία κέντρων φιλοξενίας/υποδοχής μεταναστών-προσφύγων σε περιοχές που γειτνιάζουν με μεγάλες εστίες – φυσικά ενδιαιτήματα Ανωφελών κουνουπιών (π.χ. ορυζώνες, που συνιστούν ιδιαιτέρως παραγωγικές εστίες Ανωφελών κουνουπιών, υδροβιοτόπους, εκβολές ποταμών κλπ), σε άλλες περιοχές με καταγραφή υψηλών πληθυσμών Ανωφελών κουνουπιών και φυσικά σε περιοχές όπου είχε καταγραφεί εγχώρια μετάδοση ελονοσίας τα τελευταία έτη, σε ακτίνα τουλάχιστον 6 χιλιομέτρων από τις εστίες κουνουπιών και από τους οικισμούς με πρόσφατη καταγραφή εγχώριας μετάδοσης ελονοσίας. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αλλαγή της χωροθέτησης των κέντρων, θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίζεται ότι, σε αυτά τα κέντρα που βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου (όπως περιγράφονται παραπάνω) ο φιλοξενούμενος πληθυσμός μεταναστών- προσφύγων δεν προέρχεται από ενδημικές για την ελονοσία χώρες.

Ως εκ τούτου, το ΚΕΕΛΠΝΟ από κοινού με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας καθίστανται ως υπεύθυνοι φορείς για τη γνωμοδότηση σχετικά με το αν πληρούνται ή όχι τα προαναφερόμενα κριτήρια χωροθέτησης των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Γεν. Γραμματέων
3. Γρ. Γεν. Δ/ντων
4. Δ/νση Δημόσιας Υγείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 10363
2. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
Στρατόπεδο Παπάγου
Λ. Μεσόγειων 227-231, Τ.Κ. 15451, Χολαργός
3. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77
4. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ
(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι Δήμοι της χώρας) 5. Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
Υπόψη Διοικητή
6. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
Υπόψη Προέδρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Όλες τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας
Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ( έδρες τους) Υπόψη Προϊστάμενων Γεν. Δ/των
2. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους) Υπόψη Προϊσταμένων Δ/νσεων
(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι ιδιωτικές κλινικές της περιοχής τους) 3. Ε.ΚΕ.Α.
Υπόψη Προέδρου
Άγιος Βλάσιος, 136 71 Αχαρνές Αττικής