ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά σε επανέλεγχο των υφισταμένων ατομικών θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων που έχουν χορηγηθεί κατά το παρελθόν, και συγκεκριμένα πριν από τις 25 Αυγούστου 2015, ημερομηνία έκδοσης της νέας Κανονιστικής Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία καθορίστηκαν τα αντικειμενικά κριτήρια και απλοποιημένη διαδικασία για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.

Όλες οι παλαιότερες άδειες θα επανελεγχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία, από τη στιγμή που οι δικαιούχοι, στους οποίους έχει σταλεί ατομική επιστολή θα προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016, συνεργείο του Δήμου θα προβεί σε καταργήσεις των θέσεων για τις οποίες δεν θα υπάρχουν νόμιμα δικαιολογητικά, σε εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης.

Αντίθετα, οι άδειες στάθμευσης που διαθέτουν την απαιτούμενη νομιμοποίηση, θα ανανεωθούν με μια απλή και σύντομη διαδικασία, για τα επόμενα δύο έτη.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα διαθέτει πλήρες και ενημερωμένο αρχείο των νόμιμων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, ενώ εκτιμάται ότι ένας αριθμός υφισταμένων θέσεων για τις οποίες σύμφωνα με τα νέα κριτήρια δεν θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης, θα αποδοθεί για ελεύθερη χρήση.

Για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων έχει συσταθεί ομάδα εξυπηρέτησης στα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (τηλέφωνα 2313 318306, 2313 318325).