ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

πρωην 38ο σχολειο επι της οδου μανουσογιαννακη (2)Στην έγκριση εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων, Τεχνικού Προγράμματος», προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο, στην 22η τακτική συνεδρίασή του, σήμερα, Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016.

Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης και επισκευής οικοδομικού χαρακτήρα με στόχο την προστασία της ασφάλειας και υγείας μαθητών και διδασκόντων των σχολείων.

 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι μικρής κλίμακας και αφορούν σε:

 • αποκαταστάσεις φθαρμένων μονώσεων (δωμάτων και στεγών)
 • αποκαταστάσεις διαβρωμένων οπλισμών και σκυροδέματος
 • αποξηλώσεις και αποκαταστάσεις φθαρμένων επιχρισμάτων
 • αποκαταστάσεις δαπέδων-εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • επισκευή κιγκλιδωμάτων και κουφωμάτων (εσωτερικά και εξωτερικά)
 • συμπληρωματικά εργασίες προστασίας και χρωματισμού των επισκευασμένων επιφανειών
 • αντικαταστάσεις σπασμένων μαρμάρων
 • στερέωση μαρμάρων και
 • αποξήλωση κατεστραμμένων ειδών υγιεινής και εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης λόγω διαρροών 

  Το έργο προτείνεται να γίνει με εργολαβία με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, κατόπιν δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

  Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 57.000€ και η χρηματοδότηση  για την   κατασκευή του έργου προέρχεται από ίδιους πόρους.

   

 

(φωτο αρχείου)