ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ï ÓÕËËÏÃÏÓ ÖÉËÙÍ ÏËÕÌÐÏÕ ÌÁÆÉ ÌÅ ÔÏÍ ×ÉÏÍÏÄÑÏÌÉÊÏ-ÏÑÅÉÂÁÔÉÊÏ ÓÕËËÏÃÏ ÅËÁÓÓÏÍÁÓ ÁÍÁÑÔÇÓÁÍÅ ÔÇÍ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 27-7 ÔÇÍ ÏËÕÌÐÉÁÊÇ ÓÇÌÁÉÁ ÓÔÇÍ ØÇËÏÔÅÑÇ ÊÏÑÕÖÇ ÔÏÕ ÏËÕÌÐÏÕ ÌÕÔÉÊÁ (ICON PRESS / ÉÙÁÍÍÏÕ ÃÉÙÑÃÏÓ)

Ï ÓÕËËÏÃÏÓ ÖÉËÙÍ ÏËÕÌÐÏÕ ÌÁÆÉ ÌÅ ÔÏÍ ×ÉÏÍÏÄÑÏÌÉÊÏ-ÏÑÅÉÂÁÔÉÊÏ ÓÕËËÏÃÏ ÅËÁÓÓÏÍÁÓ ÁÍÁÑÔÇÓÁÍÅ ÔÇÍ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 27-7 ÔÇÍ ÏËÕÌÐÉÁÊÇ ÓÇÌÁÉÁ ÓÔÇÍ ØÇËÏÔÅÑÇ ÊÏÑÕÖÇ ÔÏÕ ÏËÕÌÐÏÕ ÌÕÔÉÊÁ  (ICON PRESS / ÉÙÁÍÍÏÕ ÃÉÙÑÃÏÓ)

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό δύο ορειβατών βρίσκεται σε εξέλιξη στον Όλυμπο. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται στην περιοχή Πέτρα Σπηλιά, όμως για κάποιο λόγο δεν μπορούν να επιστρέψουν. Στην περιοχή μεταβαίνουν πέντε οχήματα με 16 πυροσβέστες.ethnos.gr