ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

laptopΞεκίνησε η λειτουργία του «Ηλεκτρονικού Αστυνομικού Τμήματος», της νέας διαδικτυακής πύλης (Portal) της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η πλατφόρμα αυτή δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, επιχειρήσεις και Φορείς να υποβάλουν αιτήματα διοικητικού και δικαστικού χαρακτήρα, καθώς και καταγγελίες για περιπτώσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Στόχος είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων τους και τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενώ παράλληλα εξοικονομούνται και ανθρώπινοι πόροι.

Η είσοδος των χρηστών στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://portal.astynomia.gr και η ταυτοποίησή τους μέσω του συστήματος «TaxisNet» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στο «Ηλεκτρονικό Αστυνομικό Τμήμα», οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης 31 ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – αιτήσεων, ως ακολούθως:

Αιτήσεις ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e – tap) για:

-έκδοση άδειας εισόδου αλλοδαπών στην χώρα,

-διαγραφή από τα αρχεία ασφαλείας, λόγω αμετάκλητης δικαστικής απόφασης αθώωσης,

-εθελοντική προ-εγγραφή ηλεκτρονικής αναγνώρισης του πολίτη για συναλλαγές του με το δημόσιο,

-γνωστοποίηση καταχώρησης στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen και

-βεβαίωση δακτυλοσκόπησης.

Αιτήσεις για θέματα Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα:

-ασκήσεως επαγγέλματος Αργυραμοιβού

-ασκήσεως επαγγέλματος Κλειθροποιού

-χορήγησης άδειας εργασίας προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

-χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικών όπλων

-χορήγησης άδειας οπλοφορίας για προστασία

-έκδοσης άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

-χορήγησης αντιγράφου ηλεκτρονικού φακέλου αποστράτων

-χορήγησης αντιγράφων εγγραφών Βιβλίου Αδικημάτων & Συμβάντων (Β.Α.Σ.)

Αιτήσεις από Φορείς για θέματα Διοικητικού και Δικαστικού χαρακτήρα:

-ποινικής κατάστασης πολίτη, για εύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

-ποινικής κατάστασης πολίτη για χρήση στο Δημόσιο

-χορήγησης αντιγράφου ηλεκτρονικού φακέλου αποστράτων

-χορήγησης αντιγράφου ηλεκτρονικού φακέλου πολίτη

-χορήγησης αντιγράφου ποινικής κατάστασης πολίτη για νόμιμη χρήση οπλοφορίας

-χορήγησης αντιγράφου ποινικής κατάστασης πολίτη για νόμιμο εμπόριο εκρηκτικών υλών

Καταγγελίες – αιτήσεις Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (e – crime):

-πολιτών και επιχειρήσεων για απατηλές διατραπεζικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου

-επιχειρήσεων για περιπτώσεις βιομηχανικής κατασκοπείας

-πολιτών και επιχειρήσεων για οικονομικές ζημίες στα πλαίσια του εμπορίου μέσω του διαδικτύου

-επιχειρήσεων για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης

-ατόμων που εντοπίζουν χρήστες του διαδικτύου που εκφράζουν την επιθυμία τους να αυτοκτονήσουν

-ατόμων που εντοπίζουν παιδόφιλους στο διαδίκτυο, προς προστασία των ανηλίκων χρηστών του διαδικτύου

-πολιτών για διάπραξη σε βάρος τους απόπειρα απάτης ή τετελεσμένης απάτης (νιγηριανές απάτες)

-πολιτών για υποκλοπές προσωπικών τους δεδομένων και διοχέτευση αυτών στο διαδίκτυο

-για διερεύνηση υποθέσεων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου

-επιχειρήσεων για περιπτώσεις ψηφιακών βανδαλισμών πληροφοριακών συστημάτων

-πολιτών για ηλεκτρονικό εμπόριο διακίνησης ναρκωτικών

-έκδοση αντιγράφου Βιβλίου Αδικημάτων & Συμβάντων (Β.Α.Σ.).

Η διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.