ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

egnatia-louketa6

Τα στοιχεία που προέρχονται από τη βάση δεδομένων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), καταδεικνύουν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα, αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Τα στοιχεία του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 ως προς την ίδρυση και τη διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεων, είναι συγκριτικά κατά πολύ χειρότερα από τα αντίστοιχα του ίδιου διαστήματος του 2015, ενώ ως προς το σύνολο (σ.σ. για το εννεάμηνο του 2016), οι διαγραφές, ξεπερνούν τις εγγραφές (21.654 εγγραφές – 24.330 διαγραφές).

Ειδικότερα, ως προς το σκέλος των διαγραφών, τα τρία πρώτα τρίμηνα καταγράφεται αύξηση 33,35%, (24.330 κλειστές επιχειρήσεις), έναντι 18.245 την ίδια περίοδο το 2015. Οι νέες εγγραφές έχουν επίσης πληγεί, αφού σε σχέση με το 2015, μειώνονται κατά 10,41% περιοριζόμενες σε 21.657, έναντι των 24.174. Συγκεκριμένα, ο αριθμός ίδρυσης ατομικών επιχειρήσεων υποχώρησε το 2016 στις 14.335 από τις 17.359 το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Αντίθετα οι ιδρύσεις Ανωνύμων Εταιρειών (434 έναντι 453) υπέστησαν μικρή υποχώρηση, όπως και των ΕΠΕ (324 έναντι 336), ενώ ως προς την ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (ΙΚΕ) καταγράφεται μία αισθητή αύξηση το 2016 (3.454 έναντι 2.887). Ως προς τις διαγραφές, αριθμητικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς το 2016 εκτοξεύονται στις 16.587 έναντι 12.331 το 2015. Ισχυρές ωστόσο είναι οι απώλειες για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ο αριθμός των οποίων διέκοψε τη λειτουργία τους έφθασε τις 636, έναντι των 474 λουκέτων ΑΕ το 2015. Ομοίως αυξημένες είναι και οι διαγραφές των ΕΠΕ, όπου το εννεάμηνο του 2016 φθάνουν τις 1.474, έναντι 831 το 2015.