ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κάλεσμα σε διαγωνισμό για τοπικές δράσεις σχετικές με το τοπικό διατροφικό σύστημα της Θεσσαλονίκης. Οι 3 πρώτοι νικητές θα λάβουν βραβείο… 2,500 ευρώ για την ενίσχυση της δράσης.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής Πλαίσιο

Η Fair Trade Hellas και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης με επικεφαλής την Μαρία Πασχαλίδου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Food Smart Cities for Development», διοργανώνουν το διαγωνισμό «Micro-δράσεις για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου τοπικού διατροφικού συστήματος”.

Η δράση πραγματοποιείται στo πλαίσιo του ευρωπαϊκού έργου Food Smart Cities for Development στο οποίο συμμετέχουν 12 πόλεις και αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου των πόλεων στην αλλαγή της αστικής παραγωγής τροφίμων και του καταναλωτικού προτύπου, προωθώντας ανθεκτικά και δίκαια τοπικά συστήματα τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπέγραψε το Σύμφωνο του Μιλάνου για την Διατροφική Πολιτική στα Αστικά Κέντρα τον Οκτώβριο του 2015 μαζί με άλλους 116 Δημάρχους από όλο τον κόσμο, συμμετέχοντας έτσι σε μια κίνηση με στόχο την οργανωμένη προσέγγιση και αλλαγή της γενικότερης αστικής διατροφικής εικόνας και συμπεριφοράς των πολιτών. Σκοπός Αυτός ο διαγωνισμός έχει στόχο να υποστηρίξει προτάσεις για δράση που έχουν σκοπό τη βελτίωση του τοπικού αστικού διατροφικού συστήματος στις διαφορετικές όψεις του.

Τα βραβεία έχουν σχεδιαστεί στο πνεύμα της πρωταρχικής δήλωσης του ίδιου του Συμφώνου για την Αστική Διατροφική Πολιτική που υπεγράφη στο Μιλάνο και υποστηρίζει: “βιώσιμα διατροφικά συστήματα χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικά, ασφαλή και ποικίλα, που παρέχουν υγιεινά και προσιτά τρόφιμα σε όλους τους ανθρώπους με βάση το πλαίσιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που ελαχιστοποιούν τη σπατάλη και διατηρούν τη βιοποικιλότητα ενώ προσαρμόζονται και μετριάζουν τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.’’

Για περισσότερα διαβάστε http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/. Κάποια παραδείγματα δράσεων είναι: αστικοί λαχανόκηποι, κοινωνικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, πρωτοβουλίες κατά της σπατάλης τροφίμων και πολλά άλλα. Κριτήρια Συμμετοχής: Τα έργα και οι δράσεις πρέπει να αποδεικνύονται συνεπή με τις κατευθύνσεις που προτείνει το προαναφερθέν σύμφωνο πολιτικής τροφής του Μιλάνου και των 4 θεματικών κατηγοριών του Πλαισίου για τη Δράση:

1) Βιώσιμη και υγιεινή διατροφή 2) Κοινωνική και οικονομική ισότητα 3) Αλυσίδα τροφίμων και σύστημα διανομής 4) Αποτροπή σπατάλης τροφής, μείωση και ορθή διαχείριση 2. Η δράση πρέπει να επιδεικνύει ή να εξηγεί την πραγματική συνεισφορά κατά τη δημιουργία ενός συστήματος τροφής πιο βιώσιμου σε τοπικό επίπεδο και τους ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους που χρησιμοποιήθηκαν καθώς επίσης και τον αντίκτυπο στην κοινωνία, στις αστικές και περιαστικές περιοχές. 3. Ο υποψήφιος πρέπει να επιδεικνύει την αποτελεσματικότητα του έργου σε σχέση με τις Κατευθύνσεις του Συμφώνου του Μιλάνου. 4. Η δράση μπορεί να υλοποιηθεί από: – Ενώσεις – ΜΚΟ – Εταιρείες – Συνεταιρισμούς *Βρίσκονται ή λειτουργούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 5. Η δράση δε μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή για πρώτη φορά μέσω του βραβείου αλλά το βραβείο πρέπει να αποτελεί μια υποστήριξη στην ανάπτυξη μιας πρακτικής προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της. (π.χ. επέκταση του αριθμού των ευεργετούμενων από τη δράση ή αύξηση του μεγέθους της δράσης) 6. Η δράση δεν μπορεί να είναι μέρος ενός ερευνητικού προγράμματος ή μιας εκδήλωσης ευαισθητοποίησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης: 1) Δυνατότητα Αναπαραγωγής (5 βαθμοί): σύμφωνα με το βαθμό δυνατότητας αναπαραγωγής της δράσης σε επίπεδο πόλης, αστικής και περιαστικής περιοχής ή περιφέρειας 2) Δυνατότητα για υλοποίηση σε μεγάλη κλίμακα (5 βαθμοί): η δυνατότητα της δράσης να αποτελέσει καλή πρακτική και να μπορεί να υλοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα 3) Αντίκτυπος – προστιθέμενη αξία / ευεργετούμενοι (5 βαθμοί): η αναλογία μεταξύ του κόστους και του οφέλους για πολλά άτομα, εταιρείες, περιβαλλοντική βιωσιμότητα κλπ. 4) Καινοτομία (5 βαθμοί): το επίπεδο καινοτομίας της δράσης συγκριτικά με παρόμοιες δράσεις στο ίδιο πεδίο 5) Κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος (10 βαθμοί): Ο βαθμός στον οποίο η δράση προωθεί ένα πιο βιώσιμο διατροφικό σύστημα για την πόλη Υποβολή αιτήσεων, επιλογή και χρονοδιάγραμμα: Οι δράσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2016, μέσω e-mail στο activities@fairtrade.gr Οι υποβληθείσες δράσεις θα εξετασθούν από μια επιτροπή ειδικών και οι τρεις νικητές θα ανακοινωθούν στις 10 Νοεμβρίου 2016. Βραβεία Οι 3 πρώτοι θα βραβευθούν με 2.500 Ευρώ για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων.

Η επιτροπή προεπιλογής θα αποτελείται από: a. Ακαδημαϊκό, ειδικό σε διατροφικά θέματα b. Εκπρόσωπο της Fair Trade Hellas c. Εκπρόσωπο από την πόλη του Μιλάνου d. Έμπειρο δημοσιογράφο θεμάτων σχετικών με την βιωσιμότητα Οι δράσεις πρέπει να υποβληθούν σε ψηφιακή μορφή με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παρακάτω φόρμα http://bit.ly/2czSuuW : 1. Ταυτότητα συμμετέχουσας δράσης με φωτογραφία ή λογότυπο της πρωτοβουλίας 2. Περιγραφή της δράσης: Πλαίσιο, στόχοι, γεωγραφική κάλυψη, πόροι σε χρήση, αναμενόμενα αποτελέσματα, αντίκτυπος – προστιθέμενη αξία, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στόχων 3. Όνομα και Επώνυμο, Βιογραφικό και στοιχεία επικοινωνίας 4. Φωτογραφία της δράσης ή παραδείγματα παρόμοιων δράσεων 5. Περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν για να αυξήσουν τον αντίκτυπο του έργου ώστε να προωθήσει ένα πιο βιώσιμο διατροφικό σύστημα στην πόλη.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα λάβει χώρα το Νοέμβριο 2016 στη Θεσσαλονίκη. Για οποιαδήποτε ερώτηση επικοινωνήστε με τη Fair Trade Hellas activities@fairtrade.gr