ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

dikastiria1

Απέχουν οι συμβολαιογράφοι από τη διενέργεια πλειστηριασμών και αύριο Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016, με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, απαιτώντας από την ελληνική πολιτεία:

την άμεση νομοθέτηση διατάξεων προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς και για χρέη προς το  Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία, και τους ΟΤΑ, καθώς και τη βελτίωση των υφιστάμενων διατάξεων προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς για χρέη προς  τις τράπεζες και

τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς διεξαγωγής των πλειστηριασμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, «κατ’ εξαίρεσιν και κατόπιν χορηγηθησομένης αδείας εκ των  Συλλόγων ή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος θα διεξάγονται οι εκούσιοι πλειστηριασμοί και οι πλειστηριασμοί με αντικείμενο διεκδικήσεις από διατροφές ή μισθούς εργαζομένων. Επίσης θα διενεργούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω οι πλειστηριασμοί ευαισθήτων προϊόντων, τα οποία κινδυνεύουν να καταστραφούν, πλοίων, αεροσκαφών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών χώρων και κινητών πραγμάτων».

Οι συμβολαιογράφοι επισημαίνουν ότι «η συμμετοχή του Συμβολαιογράφου στη διαδικασία του πλειστηριασμού είναι η μόνη που εγγυάται τη νομιμότητα της διαδικασίας των πλειστηριασμών και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, χρήζει δε της προστασίας και του σεβασμού όλων».