ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Μάρδας

του Δημήτρη Μάρδα*

Η ΔΕΘ αποτελεί πυλώνα εξωστρέφειας της χώρας, μέσα από την προώθηση των εγχωρίων εξαγωγών. Παράλληλα, είναι ένας κόμβος εμπορίου καθώς μεγάλο σύνολο επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο συμμετέχει προβάλλοντας τα προϊόντα τους. Θεωρείται αυτονόητη η συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη ΔΕΘ και η προβολή όλων των νέων μέτρων πολιτικής υπέρ των εξωστρεφών επιχειρήσεων. To Yπουργείο Εξωτερικών ενισχύει από το 2015 πολλές δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας, προωθώντας τις ελληνικές εξαγωγές και επιδιώκοντας παράλληλα την προσέλκυση των ξέων επενδύσεων. Στο πλαίσιο της προσέλκυσης των ξένων επενδύσεων, έχουμε επισκεφθεί πλέον των 100 επενδυτικών οίκων σε ΗΠΑ και Αγγλία.

Ως προς το σκέλος της προώθησης των οικονομικών μας σχέσεων με έμφαση το εξαγωγικό μας εμπόριο, το 2016 προγραμματίζονται ή/και έχουν λάβει χώρα 12 Μεικτές Διυπουργικές Επιτροπές (ΜΔΕ),  έχουν προγραμματιστεί 16 Επιχειρηματικές Αποστολές εκ των οποίων έχουν ήδη λάβει χώρα 7.

Επίσης διοργανώθηκαν πέντε ημέρες πληροφόρησης επιχειρηματιών αναφορικά με τις δυνατότητες προώθησης των ελληνικών προϊόντων στις αγορές εξωτερικού. Να σημειωθεί ότι καθ’ όλη την περίοδο των τεσσάρων ετών, 2010-2014 οργανώθηκαν 14 ΜΔΕ συνολικά και έλαβαν χώρα 12 εμπορικές αποστολές μόνο. Επίσης ενδεικτικά σημειώνεται ότι το 2016 προγραμματίζονται ή/και έχουν λάβει χώρα 57 εκδηλώσεις προώθησης ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος «Window to Greece». Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί νέες δράσεις και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις μικρομεσαίες εξωστρεφείς επιχειρήσεις και τις βοηθούν με «εργαλεία» να χαράξουν την εξαγωγική τους στρατηγική. Τέτοιες δράσεις-«εργαλεία» είναι οι εξής:

– Αναρτήθηκαν στο agora.mfa.gr κατάλογοι με διευθύνσεις καταστημάτων «Delicatessen» από 70 χώρες.

– Είναι διαθέσιμοι κατάλογοι 10.000 διευθύνσεων εισαγωγέων για 35 επιλεγμένους κλάδους από 40 χώρες και Αναλυτικοί πίνακες για το εισαγωγικό εμπόριο 35 κρατών/πελατών των ελληνικών προϊόντων.

– Πίνακες με αναλυτικές πληροφορίες για το εισαγωγικό εμπόριο 35 χωρών, που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Ελλήνων εξαγωγέων και του Υπουργείου Εξωτερικών.

– Πίνακες για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών 2013-2015

Επίσης:

  • Έχει δημιουργηθεί αρχείο εταιριών συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την επιβοήθηση των εξωστρεφών ΜΜΕ (πρόγραμμα Πρωτεύς),
  • Αναπτύσσεται μηχανισμός συνεργασίας μεγάλων ξένων και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων (θεσμός υπεργολαβίας),
  • Προβάλλονται και στηρίζονται Καινοτόμες ιδέες δράσεων εξωστρέφειας,
  • Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα Erasmus+ για τους φοιτητές/τριες, με σκοπό την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης στα γραφεία ΟΕΥ,
  • Προωθείται η αδελφοποίηση των ιστορικών αγορών λαϊκής τέχνης της χώρας μας με αγορές του εξωτερικού,
  • Δρομολογείται η Δημιουργία «Νησιού Τέχνης και Πολιτισμού»,
  • Καταρτίστηκε Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Ιαματικών πηγών σε συνεργασία με το Υπ. Τουρισμού,
  • Καθιερώθηκε, σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ, πρόγραμμα τιμώμενων χωρών με εκπτώσεις για τουρίστες των χωρών αυτών.

*Ο κ. Μάρδας είναι υφυπουργός Εξωτερικών