ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεχίζοντας τις συναντήσεις, με φορείς και κόμματα της Θεσσαλονίκης, η Κίνηση ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας με επικεφαλής τον Γιάννη Μαγκριώτη, συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης, του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενη από τον Αναπληρωτή Συντονιστή Χρήστο Δουίτση και τα μέλη της ΝΕ Γιάννη Κωτιδη και Γιούλα Δάουλα.

Στην συνάντηση, από την πλευρά της Κίνησης συμμετείχαν οι: Γιάννης Μαγκριώτης, Βασίλης Ιατρίδης, Γιάννης  Λεμπετλής και Χρήστος Σιδηρόπουλος.

magkritwtis-syriza

Ο κύριος Δουίτσης, στο τέλος της συζήτησης τόνισε:

«Ακούσαμε με ενδιαφέρον, την πρόταση της Κίνησης ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ και θα την συζητήσουμε, στα αρμόδια όργανα, του κόμματος».

Στην συνάντηση με την Πρόεδρο της Διοικούσας της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Θεσσαλονίκης, κυρία Βίκυ Ευταξά, συμμετείχαν από την Κίνηση, οι : Γιάννης Μαγκριώτης, Βαγγέλης Γενίτσαρης, Βασίλης Ιατρίδης, Κυριάκος Μερελής, Γιάννης Λεμπετλής και Χρήστος Σιδηρόπουλος.

magriotis_eftaksa

Η κυρία Ευταξα τόνισε :,

– «Η πρόταση της Κίνησης, είναι βάση για συζήτηση.

-Χρειάζονται όμως, περαιτέρω επεξεργασία οι προτάσεις, που αφορούν την συγκρότηση της Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής και του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών.

-Επίσης χρήζουν αποσαφήνισης, οι προτάσεις για το μεταβατικό στάδιο και την επιδότηση του εισιτηρίου.

-Τέλος η ανάθεση των Αστικών Συγκοινωνιών σε Ιδιωτικούς φορείς, σύμφωνα με την αντίστοιχη Κοινοτική Οδηγία, που τίθεται σε εφαρμογή, από το 2019, μπορεί να αποτελέσει , την απάντηση, σε ένα ζήτημα, μείζονος σημασίας».

Από την δική μας πλευρά, ευχαριστήσαμε τους εκπροσώπους των δυο κόμματων, για τις συναντήσεις και τις  ουσιαστικές συζητήσεις, που είχαμε και τονίσαμε, ότι θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις και με του άλλους φορείς της Θεσσαλονίκης, γιατί πρέπει, τώρα να δοθεί, οριστική λύση στο πρόβλημα, των Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

Την λύση, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες, πρέπει να διαμορφώσουν, οι φορείς της Θεσσαλονίκης, γιατί πρωτίστως αφορά την Θεσσαλονίκη.

Σας επισυνάπτουμε, την πρόταση των έξι σημείων, της Κίνησης ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η πρόταση, μπορεί να περιλαμβάνει:

α) Ένα μεταβατικό στάδιο, δυο-τριών χρόνων εξορθολογισμού, επίλυσης συναινετικά, αν είναι δυνατόν, όλων των εκκρεμοτήτων και προετοιμασίας όλων των εμπλεκόμενων, για την μετάβαση στην νέα εποχή.

β) Την προκήρυξη, διεθνούς διαγωνισμού, για την ανάθεση των υπηρεσιών της αστικής συγκοινωνίας, σε έναν, ή περισσότερους ιδιωτικούς φορείς, με σημαντική γνώση και εμπειρία του αντικείμενου, ανάλογα με τα πορίσματα της μελέτης, που θα εκπονηθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του ΜΕΤΡΟ και της επέκτασης του στην Καλαμάρια, μέχρι το 2020, όπως και τις αναγκαίες επεκτάσεις Δυτικά και προς το Αεροδρόμιο.

γ) Συγκρότηση Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής, για όλες τις Αστικές Συγκοινωνίες της χώρας, που θα παρακολουθεί την λειτουργία τους και θα αποφασίζει, μετά από προτάσεις των εμπλεκόμενων, για τα σημαντικά θέματα και φυσικά για την πολιτική του κομίστρου.

δ) Συγκρότηση Συμβούλιου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με την συμμετοχή των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης, των εργαζομένων και των παραγωγικών τάξεων, που θα σχεδιάζει την συγκοινωνιακή πολιτική της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και θα εποπτεύει, το σύνολο των μέσων μεταφοράς, σημερινών και μελλοντικών.

ε) Επιδότηση του εισιτηρίου και μειωμένο για τους ανέργους, Αμέα, μαθητές και φοιτητές, στρατιώτες  και κάθε κατηγορίας πολιτών, που έχουν αποδεδειγμένη ανάγκη υποστήριξης.

στ) Καθολική χρήση των νέων τεχνολογιών, για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και να διασφαλιστεί η διαφάνεια και ο έλεγχος, τόσο του Παρόχου των υπηρεσιών, όσο και των χρηστών.